Tag: thiền ghê tởm là gì

Thiền ghê tởm là gì?

Thiền ghê tởm hay còn gọi là thiền quán tử thi, thiền quán xác chết (Disgust Meditation). Đây là liều thuốc giải độc giúp xa lìa các thứ dục lạc nhanh nhất và là một trong những phương pháp Phật giáo cổ điển. Phương pháp này tối ưu đánh thẳng sự mê muội, không dành cho những người nào tâm yếu và non nớt.
14:08 19/07/2019