Tag: Thông báo chiêu sinh Cao Đẳng Phật học

Tiền Giang: Thông báo chiêu sinh Cao Đẳng Phật học Khóa III (2019 – 2021)

Mới đây, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang - Hòa thượng Thích Huệ Minh vừa ký thông báo về việc chiêu sinh lớp Cao Đẳng Phật học Khóa III (2019 - 2021).
10:11 18/04/2019