Thông báo gửi Báo cáo Sơ kết công tác phật sự 6 tháng đầu năm 2014

Thứ năm, 21/05/2014 | 12:35

Thời gian gửi báo cáo về VP Trung ương Giáo hội chậm nhất là ngày 15/06/2014. Vì phật sự chung, kính mong Quý Ban hoan hỷ thực hiện việc gửi báo cáo đúng thời gian đã nêu.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              -                                  -
Số : 142 /TB.HĐTS                                                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2014

THÔNG BÁO
V/v Gửi Báo cáo Sơ kết công tác Phật Sự 6 tháng đầu năm 2014


Kính gửi : - Ban, Viện Trung ương GHPGVN
                - Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh, Thành phố


Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) để sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2014 và thông qua chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2014, sẽ được tổ chức vào các ngày 28, 29/6/2014 (nhằm ngày 02, 03 tháng 6 năm Giáp Ngọ) tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Để có cơ sở sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2014, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương Giáo hội gửi báo cáo sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2014 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 về 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội.

- Các Tỉnh, Thành hội phía Bắc, gửi bản chính về Văn phòng 1 TWGH - Chùa Quán Sứ, số 73 Phố Quán Sứ - Hà Nội (Email: vp1giaohoi@gmail.com); một bản sao gửi Văn phòng 2 TWGH.

- Các Tỉnh, Thành hội phía Nam, gửi bản chính về Văn phòng 2 TWGH – Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Email: vitinhvp2@yahoo.com); một bản sao gửi Văn phòng 1 TWGH.

- Thời gian gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Giáo hội chậm nhất là ngày 15 tháng 6 năm 2014.

Vì Phật sự chung, kính mong Quý Ban hoan hỷ thực hiện việc gửi báo cáo đúng thời gian đã nêu.

Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.


Nơi nhận :                                      TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
                                                                GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
- Như trên "để thực hiện”        PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC kiêm TỔNG THƯ KÝ
                                                                                (đã ký)
- Lưu VP 1 - VP 2 TWGH                    Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z