Phật Giáo

Thông báo hoãn tổ chức Hội nghị Giáo hội

Thứ năm, 28/03/2014 | 16:14

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội dự kiến tổ chức vào ngày 02/4/2014 và Hội nghị triển khai Nội qui Ban Kiểm soát Trung ương ngày 03/4/2014 được chuyển sang thời gian khác, Trung ương Giáo hội sẽ có thông báo sau.


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          -                        -
Số : 106 /CV/HĐTS                                Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2014


V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội và Hội nghị Triển khai Nội quy Ban Kiểm soát Trung ương


Kính gửi: - BAN, VIỆN TRUNG ƯƠNG GHPGVN
               - BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH, THÀNH PHỐ


Theo Thông tư số 043/TT/HĐTS ngày 20/02/2014, Hội nghị sinh hoạt Giáo hội dành cho các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phía Nam được tổ chức vào ngày 02/4/2014 và Hội nghị triển khai Nội quy Ban Kiểm soát Trung ương vào ngày 03/4/2014 tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Thiền viện Quảng Đức, Tp.Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, vào ngày 28/3/2014 Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, do niên cao Lạp trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 09h15 phút ngày 28 tháng 3 năm 2014 (nhằm ngày 28 tháng 02 năm Giáp Ngọ)tại chùa Vạn Đức, số 502 đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. Tang lễ của Đại lão Hòa thượng được tổ chức tại Chùa Vạn Đức từ ngày 29/3/2014 đến hết ngày 02/4/2014 (từ ngày 29/02 đến ngày 03/3/Giáp Ngọ); Lễ Truy điệu và nhập Bảo tháp vào lúc 08h00 ngày 03/4/2014 (04/3/Giáp Ngọ).

Để tưởng nhớ công lao to lớn của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đối với Đạo pháp và Dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN quyết định tổ chức lễ tang cấp cao của Đại lão Hòa thượng. Do đó, Hội nghị sinh hoạt Giáo hội dự kiến tổ chức vào ngày 02/4/2014 và Hội nghị triển khai Nội qui Ban Kiểm soát Trung ương ngày 03/4/2014 được chuyển sang thời gian khác, Trung ương Giáo hội sẽ có thông báo sau.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận :         TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
- Như trên.                 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
- Lưu.             PHÓ TỔNG THƯ KÝ kiêm CHÁNH VĂN PHÒNG 2
  
                                                    (đã ký)

                                  Hòa thượng THÍCH THIỆN PHÁP
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z