Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ sáu, 24/04/2015, 13:41 PM

Thông tư tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội

Phật Giáo

Để công tác phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được triển khai, thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả, nhất là công tác tổ chức An cư Kiết hạ PL. 2559 được tốt đẹp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-
Số : 145 /TT/HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2015


 THÔNG TƯ
V/v Tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội

Kính gởi: - BAN, VIỆN TRUNG ƯƠNG GHPGVN
               - BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH, THÀNH PHỐ

- Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 – 2017) của GHPGVN;
- Căn cứ Nghị quyết số 024/NQ.HĐTS ngày 24/01/2015 Hội nghị kỳ 3 Khóa VII Trung ương GHPGVN;
- Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự năm 2015 của GHPGVN.

Để công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được triển khai, thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả, nhất là công tác tổ chức An cư Kiết hạ PL. 2559 được tốt đẹp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội như sau:

A. Tại các tỉnh, thành Phật giáo phía Bắc:

+ Thời gian Hội nghị sinh hoạt Giáo hội tại phía Bắc do Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội tổ chức, sẽ có thông báo sau.

B. Tại các tỉnh, thành Phật giáo phía Nam:

1.Thời gian: 01 ngày, từ 08 giờ đến 17 giờ, ngày 23/5/2015 (06/4/Ất Mùi).

2.Địa điểm: Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

3.Thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 250 đại biểu

a. Ban, Viện Trung ương tại phía Nam:

-Ban, Viện Trung ương Giáo hội: 05 đại biểu/Ban, Viện
-Phân ban Ni giới Trung ương: 05 đại biểu.

b. BTS GHPGVN các tỉnh, thành phía Nam:

– BTS GHPGVN tỉnh, thành phố: (Trưởng hoặc Phó ban Thường trực; Chánh, Phó Thư ký Ban Trị sự, Ban Hoằng pháp, Ban Tăng sự): 05 đại biểu.

4. Nội dung sinh hoạt:

a. Ban Thư ký triển khai công tác Đại hội GHPGVN cấp Huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

b. Ban Hoằng pháp Trung ương triển khai công tác Hoằng pháp mùa An cư Kiết hạ PL. 2559 và công tác Hội thảo Hoằng pháp;

c. Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai các qui định của Pháp luật;

d. Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát Trung ương triển khai một số vấn đề liên quan đến sinh hoạt, tu học.

5. Phương thức thực hiện:

-Quý Ban gởi danh sách các thành viên tham dự Hội nghị sinh hoạt Giáo hội về Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội.

-Thời gian gởi danh sách chậm nhất là ngày 15/5/2015

Email: vitinhvp2@yahoo.com

Để công tác tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2015 được thành công tốt đẹp, góp phần thực hiện hữu hiệu chương trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kính đề nghị Quý Ban thực hiện nội dung Thông tư này.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) các tỉnh, thành
 "để biết”
- Lưu.
 
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN

Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Diễn viên Lê Bê La: Gia đình tôi có truyền thống là Phật tử

Văn bản hành chính 11:21 11/07/2020

Những nghệ sĩ nổi tiếng và là Phật tử chắc hẵn sẽ có những quan niệm, những tư tưởng sống hướng thượng, tư duy thánh thiện.

Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm: Bậc danh tăng của thời hiện đại

Văn bản hành chính 09:21 11/07/2020

Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm là một trong những bậc Tăng già có ảnh rất lớn không những đối với Phật giáo Đài Loan mà còn đối với nền học thuật Phật giáo. Ngoài ra, Ngài còn là một vị học giả, một nhà tư tưởng nổi tiếng khắp thế giới, thường được mời tham dự các hội thảo học thuật trên thế giới.

Một quyết định nhân văn của Siem Reap - Campuchia

Văn bản hành chính 08:34 11/07/2020

7/7/2020 vừa qua, thành phố Siem Reap – một trung tâm du lịch lớn của đất nước chùa tháp, nơi có kỳ quan Angkor Wat, đã quyết định cấm ăn thịt chó với chế tài nghiêm khắc bằng án hình sự và phạt tiền.

'Dấu vết' để lại trong vòng xoay kiếp luân hồi

Văn bản hành chính 08:19 11/07/2020

Kiếp luân hồi là ngôi nhà chung của nhân loại, thoạt nghĩ kiếp luân hồi là chuyện cao siêu trong Phật Pháp, tuy nhiên đây được coi là vòng xoay trong muôn loài dù được thừa nhận hay không, thuyết luân hồi là sự hiển nhiên có thực trong cuộc sống.

Từ điển Phật học