Phật Giáo

Thư sám hối của Tỳ kheo Pháp Định và Giác Ân

Thứ năm, 20/11/2012 | 00:01

Chúng con thành tâm xin sám hối đến quý ngài và quý Phật tử do sự ham vui và bồng bột của tuổi trẻ trong khi chúng con hạnh phúc vì được làm một việc có ích giúp cho anh ca sĩ wanbi Tuấn Anh vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo (khối u trong não đã di chứng hư hết một con mắt) vì vậy nên đã có những hình ảnh không đẹp, ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội và của chư Tôn đức cùng quý Phật tử trong và ngoài nước.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Đức và các giới Phật tử trong và ngoài nước,

Nay chúng con Tỳ kheo Thích Pháp Định và Thích Giác Ân viết tờ sám hối này.

Chúng con thành tâm xin sám hối đến quý ngài và quý Phật tử do sự ham vui và bồng bột của tuổi trẻ trong khi chúng con hạnh phúc vì được làm một việc có ích giúp cho anh ca sĩ wanbi Tuấn Anh vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo (khối u trong não đã di chứng hư hết một con mắt) vì vậy nên đã có những hình ảnh không đẹp, ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội và của chư Tôn đức cùng quý Phật tử trong và ngoài nước.

Hai nhà sư sám hối.

Hai nhà sư sám hối.

Nói bao nhiêu chúng con cũng không sám hối hết tội lỗi và lương tâm chúng con đã dằn vặt cắn rứt hai ngày nay vì một tội do sơ ý đã làm ảnh hưởng xấu đến Giáo hội. Thật sự chúng con vô cùng xấu hổ không dám đối diện với chư Tôn đức nữa, chúng con cầu xin với tâm Bồ tát từ bi của chư Tôn đức cùng quý Phật tử trong và ngoài nước cứu vớt tha lỗi cho chúng con trong một kiếp người để còn có cơ hội tu tập đúng theo con đường của Đức Phật với lòng từ bi hỷ xả, cúng dường bố thí.


Chúng con xin nguyện sẽ chấm dứt từ đây không còn tái phạm nữa. Một lần nữa chúng con xin sám hối và vô cùng biết lỗi. Chúng con thành tâm kính gửi bức thư sám hối này đến chư Tôn đức, quý Phật tử trong và ngoài nước với tâm Bồ tát thương xót chúng sinh, hãy tha lỗi cho chúng con.

Cầu nguyện đến chư tôn Đức và quý Phật tử với tâm Bồ tát được an vui là bóng mát để cứu khổ chúng sinh.

Kính thư sám hối

Tỳ kheo Thích Pháp Định

Tỳ kheo Thich Giác Ân


* Lưu ý: Trong thư sám hối không đề rõ ngày, theo bản thông báo của Thiền viện Phước Sơn là ngày 6 tháng 11 năm 2012.

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z