Phật Giáo

Thú văn chương - xướng và họa

Thứ năm, 02/02/2015 | 07:05

Gieo trồng cội phúc nơi trần thế/Hái quả bồ đề chốn hý trường/Không sắc sắc không đâu vướng bận/Tâm từ vô lượng vạn tình thương     

Thảo vần Xuân, chúc khách văn chương
Hòa khúc tri giao đẹp cỏi thường
San sẻ duyên đời khi ấm lạnh
Dắt dìu bước đạo lúc phong sương
Thêm vài hạt cát trong sa mạc
Góp mấy cành hoa giữa hý trường
Dẫu có khen chế nào vướng bận
Trải lòng kết nối vạn tình thương 

                                                                                                  Xuân Ất Mùi – 2015,  TT.Thích Thiện Thông   

 Chúc Mừng Năm Mới Ất Mùi - 2015

 

Bài thơ họa:                                                          Thú văn chương

Họa đôi câu tặng bạn văn chương
Vui hội tương phùng giữa cỏi thường
Tâm sự đạo đời dù ấm lạnh
Sẻ chia thành bại mặc phong sương
Gieo trồng cội phúc nơi trần thế
Hái quả bồ đề chốn hý trường
Không sắc sắc không đâu vướng bận
                      Tâm từ vô lượng vạn tình thương                     

          Trước thềm Năm Mới Ất Mùi -2015,  Trí Bửu

TT.Thích Thiện Thông trụ trì chùa Sắc Tứ Minh Thiện (Khánh Hòa)

Trí Bửu
Trí Bửu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z