Tag: thú vật

Làm thế nào có thể vừa quảng bá lòng từ bi lại vừa giết súc vật để ăn?

Thiền sư Matthieu Ricard là một người tu hành Phật Giáo, ông ăn chay từ 50 năm nay. Trong quyển sách 'Bênh vực cho loài thú vật' ông không ngần ngại lên án các lò sát sinh các kỹ thuật săn bắt và chăn nuôi thật quy mô và khoa học, tất cả đã tạo ra không biết bao nhiêu đau thương cho loài súc vật.
19:00 28/07/2019