Phật Giáo

Thương quá quê hương

Thứ năm, 08/11/2016 | 09:52

Ôi miền Trung! chiu đựng toàn tan nát/Đôi ba lần tràn ngập ruộng nhà dân/Để quê hương phải lắm cảnh cơ bần/Trong một tháng người dân nhiều khủng hoảng...


Ôi quê hương! sao mà thân thương quá! 
Giống Lạc Hồng, Đại Việt thuở vang danh 
Giặc Nguyên Mông dù mạnh vẫn tan tành 
Do đoàn kết được khí hùng dân tộc 

Nhưng vì đâu vẫn bão lụt tàn khốc? 
Trong hằng năm phải chịu cảnh cơ hàn 
Khiến dân lành gánh vác những lầm than 
Người vật chết ruộng vườn đầy xơ xác 

Ôi miền Trung! chiu đựng toàn tan nát 
Đôi ba lần tràn ngập ruộng nhà dân 
Để quê hương phải lắm cảnh cơ bần 
Trong một tháng người dân nhiều khủng hoảng

Bão vừa dứt nước tràn đồng lai láng 
Lên nóc nhà khoét lỗ thở cầm hơi 
Nhà tranh lá nước cuốn chảy tời bời 
Buông hai tay phó mặc cho trời đất

Hết gian khổ nay phải nhiều tất bật 
Dọn bùn nhơ rác rến phải dẹp đi 
Nhiều nhà trôi nhìn lại chẳng còn gì
Toàn đối diện với lo toan vất vả

Quê hương ôi! sao quá nhiều nghiệt ngã? 
Hết thiên tai địch họa mãi cận kề 
Trong cuộc sống lại lắm cảnh nhiêu khê 
Nhiều cứu trợ nhưng sao dân vẫn khổ?

Tâm từ bi hãy mau mau thí thố 
Nghĩa đồng bào chia sẻ đùm bọc nhau 
Hướng quê hương đừng do dự chút nào 
Rách đùm nát xoa dịu nhau thương cảm

Do nghiệp chướng nhiều đời ta cùng sám 
Cho quê hương giải bớt nỗi khó nghèo 
Cứu trợ nhanh toàn xã hội hành theo 
Để cứu vớt những mảnh đời bất hạnh

Đồng giống nòi khổ đau chung cùng gánh 
Một ngựa đau không ăn cỏ cả tàu 
Chuyện thị phi hãy để lại phía sau 
Việc trước mắt vận động nhau cứu trợ 

(*) Tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, miền Trung Việt Nam đã và đang hứng chịu liên tiếp, bị dồn dập những trận bão lụt, người dân đang chịu cảnh màn trời chiếu đất, rất cần những tấm lòng sẻ chia, “lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, người chung một gốc hãy thương nhau cùng”, xin cùng nhau kêu gọi và nhanh tay cứu trợ!

Thích Viên Thành
Thích Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z