Tag: Thượng úy Công an

Qua hành động không đẹp của Thượng úy Công an nghĩ về cách ứng xử thấu tình đạt lý

Đạo Phật dạy trong đời sống cần có thái độ từ tốn, tôn trọng chúng sinh, làm điều lành? Ấy chẳng phải là muốn con người hướng đến việc sống bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau hay sao. Điều thấu tình đạt lý trong đạo Phật biểu hiện giản dị trong đời sống của mỗi người trong quan hệ với vạn vật bên ngoài.
10:27 21/11/2019