Phật Giáo

Thuyền từ chở khách qua sông

Thứ năm, 12/11/2016 | 14:45

Thuyền từ chở khách sông mê/Ngày ngày chuyên chở ai cần qua đây/Lạ sao trên bến sông này/Thuyền dù bình đẳng, chẳng đầy khách qua?... 

Trời Phật như cha mẹ hết lòng lo cho các con, nhất là những ai ngày ngày lao tâm lo làm việc thiện, làm việc công đức cho mọi người thì Trời Phật sẽ càng quan tâm gia hộ cho người đó.

Còn ai vô cảm, chỉ bo bo lo cho mình, cho gia đình mình thì Trời Phật không thể gia hộ được. Đó là đạo lí công bằng đấy. Nhìn bức ảnh trên mà nghĩ lời thơ rằng: 

Thuyền từ chở khách sông mê
Ngày ngày chuyên chở ai cần qua đây.

Lạ sao trên bến sông này 
Thuyền dù bình đẳng, chẳng đầy khách qua? 

Mong ai lý giải cho moa 
Vì răng thuyền rộng vắng người qua đây?

Quảng Tịnh
Quảng Tịnh
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z