Phật Giáo

Tiền Giang: Phân ban Ni giới tỉnh cúng dường các Trường hạ

Thứ năm, 10/06/2016 | 11:33

Sáng ngày 05/05/Bính Thân (09/06/2016), Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang đã tổ chức chuyến thăm và cúng dường các Trường hạ trong tỉnh.

Đoàn do Ni trưởng Thích Nữ Như Bình, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn; cùng Quý Ni trưởng Thích Nữ Tân Liên, Ni trưởng Thích Nữ Như Minh, Ni trưởng Thích Nữ Minh Châu, chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang; và Chư tôn đức ni Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang.

Đoàn đã đến cúng dường: Trường hạ Tổ đình Vĩnh Tràng, Tp.Mỹ Tho là nơi An cư Kiết hạ của 89 Chư tăng trong toàn tỉnh; Trường hạ chùa Phật Ân dành cho 50 tăng sinh Trường TCPH tỉnh Tiền Giang. 

Sau đó, đoàn Chư tôn đức ni Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang đã đến thăm Trường hạ chùa Linh Phong, nơi an cư của 130 hành giả là Chư ni trụ trì các tự viện trong tỉnh, và Trường hạ chùa Phổ Đức, điểm An cư Kiết hạ của gần 121 ni sinh khoá VI Trường TCPH tỉnh Tiền Giang.

Trong chuyến đi, ngoài việc cúng dường tịnh tài và trái cây ngon, tại mỗi Trường hạ ni, Ni sư Thích Nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang đã đại lao Quý Ni trưởng, Quý Ni sư Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang vấn an sức khoẻ ban chức sự Hạ Trường và có lời sách tấn chư Ni hành giả An cư cố gắng thúc liễm thân tâm, nỗ lực cần tu trong 3 tháng để đạt được những thành quả tốt nhất hầu lấy đó làm hành trang trên bước đường tự độ, độ tha.

Ban TTTT Phật giáo tỉnh Tiền Giang
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z