Phật Giáo

Tiền Giang: Thông báo chiêu sinh lớp Cao đẳng Phật học

Thứ năm, 12/06/2017 | 09:00

Với tinh thần vì tiền đồ Phật pháp, tiếp dẫn hậu lai, nâng cao trình độ Phật học cho Tăng Ni, kính mong Chư tôn đức các Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành bạn, Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị, thành trong tỉnh, chư vị trụ trì các tự viện trong và tỉnh triển khai thông báo này nhằm góp phần hỗ trợ cho công tác giáo dục của Phật giáo được thành tựu tốt đẹp.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC 
LỚP CAO ĐẲNG PHẬT HỌC
Số: 001/TB-BGH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Tiền Giang, ngày 11 tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO

Chiêu Sinh Lớp Cao Đẳng Phật Học Tỉnh Tiền Giang

Kính gửi:

- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;
- Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, thành trong tỉnh;
- Chư tôn đức trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh.

Kính bạch Chư tôn đức,

- Căn cứ Công văn số 265 ký ngày 22/05/2017 của Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương về việc mở lớp Cao đẳng Phật học Chuyên Khoa trực thuộc Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang;

- Căn cứ công văn số 2578/UBND-NC ký ngày 09/06/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc chấp thuận Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang mở lớp Cao đẳng Phật học Chuyên Khoa trực thuộc Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang;

Nay, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học, Ban Chủ nhiệm lớp Cao đẳng Phật học tỉnh Tiền Giang chiêu sinh lớp Cao đẳng Phật học khóa I (2017 - 2020) với hình thức giáo dục mới. Dưới sự hướng dẫn của các giảng viên có học vị Tiến sĩ và Thạc sĩ thuộc nhiều chuyên ngành Phật học, Tôn Giáo học, Văn học Việt Nam, Hán học, Tâm lý học và Triết học. Tu học miễn phí theo chương trình nội trú. 

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 11 tháng 06 năm 2017 đến ngày 07/09/2017 (Nhằm ngày 16 tháng 05 năm 2017 đến ngày 17 tháng 07 năm 2017)

Tăng ni sinh nhập trường: Ngày 09 tháng 09 năm 2017 (Nhằm ngày 19 tháng 07 năm 2017)

Địa điểm:

- Tăng nội trú: Chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
- Ni nội trú: Chùa Phổ Đức, 40 Ấp Bắc, phường 5, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điều kiện:

- Tăng Ni đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông (hoặc tương đương) và Trung cấp Phật học. Trường hợp Tăng ni không có bằng Trung cấp Phật học nhưng có Bằng Đại học hoặc Cao đẳng thế học cũng được xét duyệt.

- Tuổi đời từ 20 trở lên. Đã thọ giới Tỳ kheo hoặc sa di (đối với Tăng), đã thọ giới Tỳ kheo ni hoặc Thức xoa ma na (đối với Ni).

- Đầy đủ các căn, thể chất lành mạnh không mắc các bệnh nan y, bệnh truyền nhiễm, bệnh tâm thần.v.v...

Hồ sơ đăng ký nhập học gồm:

1. 02 bản Ðơn xin nhập học (theo mẫu).
2. 02 bản Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Chính quyền địa phương).
3. 02 bản sao Giấy chứng điệp thọ giới (có thị thực).
4. 02 bản sao Bằng tốt nghiệp Phổ thông Trung học Phổ thông (hoặc tương đương).
5. 02 bản sao Giấy chứng minh nhân dân (có thị thực).
6. 02 bản Giấy bảo lãnh của Bổn sư hoặc Y chỉ sư (theo mẫu)
7. 02 bản Giấy Cam kết (theo mẫu).
8. 02 Giấy khám sức khỏe (01 bản chính, 01 bản photo)
9. 03 ảnh màu (3×4), phía sau ghi rõ họ tên, pháp danh.
10. Giấy giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành. (đối với Tăng Ni sinh ngoài Tỉnh)
11. Xác nhận của Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị, thành. (đối với Tăng Ni sinh đang tu học trong Tỉnh)

Hồ sơ được phát tại: Văn phòng lớp Cao đẳng Phật học tỉnh Tiền Giang - chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Hoặc truy cập vào trang web của Phật giáo tỉnh Tiền Giang Phatgiaotiengiang.org

Để biết rõ hơn mọi chi tiết xin quý vị liên hệ số điện thoại Văn phòng lớp Cao đẳng Phật học tỉnh Tiền Giang: 073.3873.427 hoặc 0949.354.627 (gặp Đại đức Thích Huệ Phát).

Với tinh thần vì tiền đồ Phật pháp, tiếp dẫn hậu lai, nâng cao trình độ Phật học cho Tăng Ni, kính mong Chư tôn đức các Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành bạn, Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị, thành trong tỉnh, chư vị trụ trì các tự viện trong và tỉnh triển khai thông báo này nhằm góp phần hỗ trợ cho công tác giáo dục của Phật giáo được thành tựu tốt đẹp.

Kính chúc Chư tôn đức vô lượng an lạc, phật sự viên thành.

TM. BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký tên và đóng dấu)
Hòa Thượng THÍCH HUỆ MINH
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z