Phật Giáo

Tiếng chiều

Thứ năm, 30/08/2016 | 11:05

Trời đã cuối thu nắng cuối chiều/Như còn vọng mãi tiếng chuông ngân/Xa xa dãy núi vờn trong cảnh/Đã thấy vầng trăng lấp ló ngàn…

Một thoáng chiều thu gió thổi về
Trên miền thanh tịnh bước thang mây
Núi cao nhẹ cảnh chùa quê mẹ
Vĩnh Thái chiều thu ngân tiếng chuông.

******

Gió mát tầng mây che lối vào
Cõi lòng quện tỏa khói hương bay
Nét thu như giục say mùi đạo
Lắng đọng vào tâm hương thoảng say.
 
Vẫn nét thu xanh hương lúa đồng
Tiếng chiều như giục khách bồng lai
Qua sông lui gót về thanh tịnh
Nương cảnh chùa am vui nước non.

******

Trời đã cuối thu nắng cuối chiều
Như còn vọng mãi tiếng chuông ngân
Xa xa dãy núi vờn trong cảnh
Đã thấy vầng trăng lấp ló ngàn…
                                                       
Nguyễn Văn Tuấn
Tế độ - Tế Nông – Nông Cống – Thanh hóa
Nguyễn Văn Tuấn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z