Tiếng chuông trị liệu

Thứ năm, 29/03/2018 | 06:50

Tâm không cảnh tịnh êm đềm/Tiếng chuông, tiếng Phật đêm đêm gọi về/Nguyện cầu khắp hết sơn khê/Hiểu thương chia sẻ, hết mê hồi đầu.

 
Chuông đêm vẳng giữa hư không
Núi rừng chợt tỉnh dòng sông giật mình

Núi ơi! người cứ vô minh
Sông ơi! người phụ cho tình phai phôi

Nhớ câu "đừng phụ núi đồi"
Mênh mang dòng chảy cây đời xanh thêm

Tâm không cảnh tịnh êm đềm
Tiếng chuông, tiếng Phật đêm đêm gọi về

Nguyện cầu khắp hết sơn khê
Hiểu thương chia sẻ, hết mê hồi đầu.

Ngày 28/03/2018

Thích Giác Tâm
Thích Giác Tâm
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ