Tiểu sử cố Hòa thượng Thích Trí Viên

Thứ năm, 21/10/2017 | 07:55

Hòa thượng họ Dương, húy Minh Hồng, pháp danh Chúc Đạo, tự Trí Viên, hiệu Không Ngã, sinh ngày 5/3/1947, tại làng Lộc An, thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Gia tộc họ Dương thuần có truyền thống tin Phật nhiều đời.

Năm 12 tuổi, Hòa thượng xuất gia tu học với Hòa thượng thượng Đồng hạ Đắc, trụ trì chùa Bảo Sơn, Bình Định; Năm 14 tuổi, Hòa thượng được Bổn sư cho tham học tại lớp Sơ Trung, tu viện Nguyên Thiều; Năm 1967, Hòa thượng thọ giới Sa Di; Năm 1968, Hòa thượng được cho đi tham học tại Phật học Viện Trung Phần, Hải Đức, Nha Trang; Năm 1973, tròn 26 tuổi, Hòa thượng thọ giới Tỳ Kheo tại Giới Đàn Phước Huệ do HT.Thích Phúc Hộ làm Đàn đầu Hòa thượng; Năm 1977, Hòa thượng được Ban đại diện GHPGVN tỉnh Khánh Hòa công cử làm trụ trì khuôn hội Kỳ viên – chùa Trung Nghĩa, Nha Trang.

Năm 1989, GHPGVN tỉnh Khánh Hòa được thành lập, Hòa thượng được cử giữ chức vụ Uỷ viên BTS, Phó Ban Hoằng pháp, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Khánh Hòa; Năm 1990, Trường Cơ bản Phật học Khánh Hòa thành lập. Hòa thượng tham gia giảng dạy; Năm 1992, chùa Trung Nghĩa khánh thành, và được sự đồng thuận của Giáo hội, chính quyền, đã chính thức đổi tên thành chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa; Tại Đại hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, Nhiệm kỳ 1997-2002, Hòa thượng được cử làm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Năm 1999, Hòa thượng cùng Ban Hoằng pháp tỉnh mở lớp học Phật pháp Cư sĩ Áo Lam, Nha Trang.

Năm 2007, được sự hiến cúng của môn đồ HT.Thích Đức Minh, Hòa thượng nhận kiêm trụ trì chùa Hòa Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa; Năm 2011, được sự hoan hỷ của HT.Thích Trí Quảng, Hòa thượng thành lập đạo tràng Bổn Môn Pháp Hoa tại chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa, và chùa Hòa Tân.

Tại Đại hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, Nhiệm kỳ 2012-2017, Hòa thượng được cử làm Phó BTS, kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Năm 2012, Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc, nhiệm kỳ 2012-2017, Hòa thượng được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và cử vào Uỷ viên HĐTS; Cùng năm, chùa Bảo Sơn nước Mỹ, do Đại đức Thích Huệ Giáo trụ trì, đã cung thỉnh Hoà thượng ngôi vị Viện chủ; Năm 2013, Hòa thượng khởi công trùng tu chùa Hòa Tân, sau gần hai năm thi công, chùa đã khánh thành vào tháng tư, năm 2016.

Suốt cuộc đời, Hòa thượng đã đem hết tâm tư và khả năng để phụng sự chúng sinh nhằm báo ân chư Phật, có lúc, thân lâm trọng bệnh nhưng cũng không xao lãng trách nhiệm. Những phật sự được Giáo hội giao phó, Hòa thượng đều cố gắng chu toàn. Tại Đại hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa lần thứ 6, Nhiệm kỳ 2017-2022, mặc dù đã ở tuổi 71, Hòa thượng tiếp tục được cung thỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng BTS. 

Theo vòng xoáy vô thường, thân tứ đại phải trả về cho tứ đại. Vào tháng 12/2015, Hòa thượng lâm trọng bệnh; mặc dù đã được các giáo sư, bác sĩ của các bệnh viện tận tình chữa trị, nhưng bệnh duyên thâm trọng, Hòa thượng đã xả báo thân tại chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa, vào lúc 11 giờ 45, ngày 26/8/Đinh Dậu (15/10/2017), hưởng thọ 71 tuổi đời, 44 hạ lạp.

Trí Bửu
Trí Bửu
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ