Phật Giáo

Tìm tâm không thấy

Thứ năm, 27/12/2013 | 11:14

Thiền tông có câu: "Tham thiền không phải ở nơi chân" ý là nói việc tham thiền không nhất định phải y cứ vào ngồi thiền và khai ngộ, cũng không hẳn do tu hành; chỉ cần tâm được bình an thì vì gì cũng dễ giải quyết.

Trong Thiền tông, khi nhị Tổ Huệ Khả mới gặp sơ Tổ Đạt Ma, cầu xin Tổ an tâm cho mình. Đạt Ma nói: "Ông đem tâm ra đây ta sẽ an cho!" Rốt cuộc Tổ Huệ Khả tìm không thấy tâm.

Tổ Đạt Ma liền nói: "Ta đã an tâm cho ông rồi đó."
 
Tâm tức là niệm, xét trong mỗi niệm của chúng ta, nó không thuộc về quá khứ thì cũng thuộc về tương lai. Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới, vì vậy chúng ta mãi mãi sẽ không tìm được ý niệm hiện tại.

Nếu như chúng ta có thể khiến lòng mình quân bình, an ổn thì những gì mà chúng ta nhìn thấy ở thế giới bên ngoài tất nhiên cũng sẽ hòa bình.

Nếu như tất cả mọi người đạt được sự bình tĩnh và ôn hòa nơi trong tâm ngoài tâm cũng giống như vậy thì nhờ đó mà thế giới sẽ giảm bớt đi sự tranh chấp.

"Chúng ta hãy xem hết thảy những người mà mình đã gặp là quý nhân, là người ân, là những người làm lợi cho mình, nếu được như vậy thì trong lòng mình thường lưu giữ sự bình an."

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Minh Kiết

Pháp sư Thánh Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z