Tag: Tổ đình Sắc Tứ Thiên Bửu

Lễ tưởng niệm húy nhật cố TT. Thích Nhuận Châu

Sáng nay, ngày 6/3, tại Tổ đình Sắc Tứ Thiên Bửu (thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) Chư tôn đức BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa cùng môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ húy nhật cố TT.Thích Nhuận Châu, tự Đạo Hoằng, hiệu Quả Tịnh.
15:56 06/03/2019