Tag: Tổ thông tin  tuyên truyền Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội

Dấu ấn khóa tập huấn Truyền thông Phật giáo và nghiệp vụ thư ký văn phòng

Vào lúc 07h40, ngày 12/03, tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3), TP.Hồ Chí Minh, lần đầu tiên - Phân ban Ni giới Trung ương phối hợp với Tổ thông tin tuyên truyền Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, tổ chức khóa tập huấn truyền thông Phật giáo và nghiệp vụ thư ký văn phòng, diễn ra từ ngày 12 - 14/03 (07 - 09/02 Kỷ Hợi).
14:40 15/03/2019