Phật Giáo

Tổng thống dự lễ quốc tang đức Tăng thống PG Sri Lanka

Thứ năm, 08/04/2017 | 13:16

Chính phủ Sri Lanka thông báo lễ trà tỳ hỏa táng nhục thân đức Tăng thống Giáo hội Amarapura Maha Sanga Sabha, Trưởng lão Hòa thượng Davuldena Gnanissara sẽ được tổ chức vào thứ năm, ngày 10/03/Đinh Dậu (06/04/2017), tại Quảng trường Độc lập Arcade với sự tôn vinh của toàn thể Nhà nước và nhân dân Sri Lanka. 

Đức Tăng thống Giáo hội Amarapura Maha Sanga Sabha, Trưởng lão Hòa thượng Davuldena Gnanissara
Cư sĩ Maithripala Sirisena, Tổng thống Sri Lanka trực tiếp chỉ đạo lễ quốc tang đức Tăng thống Giáo hội Amarapura Maha Sanga Sabha, Trưởng lão Hòa thượng Davuldena Gnanissara.
 
 
Đến dự lễ quốc tang còn có các vị lãnh đạo Chính phủ Sri Lanka, Cư sĩ Ranil Wickremesinghe, Thủ tướng Chính phủ Sri Lanka, Cư sĩ Deshabandu Karu Jayasuriya, Bộ trưởng Bộ Buddhasasana và Tôn giáo Sri Lanka, Cư sĩ Wijeyadasa Rajapakse, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Sri Lanka, Cư sĩ John Amaratunga, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sri Lanka và các bộ trưởng, thống đốc, các nhà ngoại giao, các nhà lãnh đạo tôn giáo và hàng trăm triệu Phật giáo đồ trong niềm kính trọng và tiếc thương vô hạn.
 
 
 
Chính phủ Sri Lanka thông báo lễ trà tỳ hỏa táng nhục thân đức Tăng thống Giáo hội Amarapura Maha Sanga Sabha, Trưởng lão Hòa thượng Davuldena Gnanissara sẽ được tổ chức vào thứ năm, ngày 10/03/Đinh Dậu (06/04/2017), tại Quảng trường Độc lập Arcade với sự tôn vinh của toàn thể Nhà nước và nhân dân Sri Lanka. 
 
 
 
Toàn bộ thông tin về tang lễ của đức Tăng thống Tăng thống Giáo hội Amarapura Maha Sanga Sabha, Trưởng lão Hòa thượng Davuldena Gnanissara dưới sự bảo trợ của Nhà nước.

https://www.youtube.com/watch?v=PHfIVhNNu9o

Vân Tuyền (tổng hợp)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z