Phật Giáo

Tp.HCM: Cáo phó Hòa thượng Thích Thanh Ngọc

Thứ năm, 08/10/2016 | 10:05

Do bệnh duyên, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 17giờ15phút, ngày 07/10/2016 (07/09/Bính Thân) tại chùa Khuông Việt, số 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2016


CÁO PHÓ

- Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh.
- Môn phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm.
- Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:
HÒA THƯỢNG THÍCH THANH NGỌC
- Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; 
- Nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương GHPGVN;
- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Thủ Đức;
- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình;
- Phó Trưởng Môn phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm;
- Viện chủ chùa Nam Thiên Nhất Trụ, quận Thủ Đức;
- Trụ trì chùa Khuông Việt, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Do bệnh duyên, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 17giờ15phút, ngày 07/10/2016 (07/09/Bính Thân) tại chùa Khuông Việt, số 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

* Trụ thế : 65 năm
* Hạ lạp : 43 năm

- Lễ nhập kim quan vào lúc 09giờ00, ngày 08/10/2016 (08/09/Bính Thân).
- Kim quan Hòa Thượng được tôn trí tại chùa Khuông Việt, quận Tân Bình. 
- Lễ viếng bắt đầu từ lúc 14giờ00 ngày 08/10/2016  (08/09/Bính Thân).
- Lễ truy điệu vào lúc 05giờ00 ngày 11/10/2016 (11/09/Bính Thân); sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng trà tỳ tại Đài hỏa táng Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh. 

Nay Cáo Phó

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP.HỒ CHÍ MINH
& MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2016
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z