Phật Giáo

Tp.HCM: Đại lễ dâng Y Kathina tại chùa Candaransi

Thứ năm, 03/11/2014 | 18:04

Sáng ngày 10/09/Giáp Ngọ (02/11/2014) tại chùa Candaransi (Q.3, Tp.HCM) đã diễn ra Đại lễ dâng Y Kathimna của Phật giáo Nam tông. Đến tham dự buổi lễ khoảng 2.000 tăng, tu nữ và phật tử.

Thượng tọa Danh Lung đã có thuyết pháp nhân Đại lễ dâng Y do các gia đình thí chủ thiện nam Đỗ Mạnh Dũng - tín nữ Như Khanh và gia đình thiện nam Dương Bồi Thêm - Lê Thanh Phi Phượng cúng dường Đại chúng Tỳ khưu Tăng đã An cư kiết hạ ba tháng mùa mưa tại chùa Candaransi Phật lịch 2558 - Dương lịch 2014.
 
Dường như ngôi giảng đường của chùa Candaransi đã quá tải so với lượng phật tử tham dự lễ, số phật tử còn lại phải đứng hoặc ngồi ngoài khuôn viên chùa để thính pháp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z