Phật Giáo

Tp.HCM: Đạo tràng chùa Phổ Quang cúng dường bát hội

Thứ năm, 19/06/2016 | 20:21

Ngày 19/06/2016 (15/5/Bính Thân) đạo tràng an cư kiết hạ chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, Tp.HCM) cúng dường bát hội cho phật tử khắp nơi được gieo trồng ruộng phước điền lên chư tôn đức nhân mùa an cư kiết hạ.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện quý báo của Đức Trưỡng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp Chủ HĐCM T.Ư GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN Tp. HCM, Thiền Chủ hạ trường; cùng chư tôn Hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng lãnh đạo GH và BTS TPHCM; Chư tôn đức trong Ban Chức sự hạ trường và 90 chư tôn đức hành giả an cư và đông đảo quý phật tử thuộc: đạo tràng Pháp Hoa; đạo tràng Khóa Tu An Lạc, phật tử các lớp giáo lý, phật tử chùa Phổ Quang.
 
Trong buổi lễ ĐĐ. Thích Minh Nhựt – Tri sự chùa Phổ Quang đã đại diện cho toàn thể quý nam nữ phật tử cung kính đối trước chư tôn đức dâng lời tác bạch cúng dường, HT.Thích Như Tín đã thay lời cho toàn thể chư tôn hòa thường, chư đại đức tăng chứng minh ban đạo từ sách tấn chư hành giả nổ lực tu tập trong ba tháng để trao dồi Giới Định Tuệ, ngõ hầu làm ruộng phước điền tại thế gian cho phật tử nương nhờ tu tập.
 
Hòa thượng, cũng tán dương đến toàn thể quý nam nữ phật tử gần xa đã thể hiện đúng vai trò người phật tử tại gia là hộ trì Tam Bảo, ủng hộ chư tăng có đủ thiện duyên tu học trong ba tháng đó là việc làm đúng như pháp như luật, nguyện đem công đức này hướng về cầu nguyện âm siêu dương thới.

PGVN
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z