Phật Giáo

Tp.HCM: Học viện Phật giáo tổ chức mãn hạ

Thứ năm, 06/08/2016 | 10:13

Ngày 05/08/2016 (03/07/Bính Thìn), tại Học viện Phật giáo, tọa lạc tại Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, đã tổ chức mãn hạ

Dưới sự chứng minh của HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Giáo hội, Trưởng BTS PG Tp.HCM; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Viện trưởng Học viện, kiêm Ban Giáo dục tăng ni, Thượng tọa Thích Minh Thông, Phó Ban Tăng sự  kiêm Giám luật; Thượng tọa Thích Tâm Đức, Phó Viện trưởng HVPG. Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng HVPG kiêm quản viện, Phó Ban Văn hóa Thành hội PG Tp.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Tổng thư ký HVPG. Ni trưởng Thích nữ Như Châu, Phó phân Ban Ni giới T.Ư đương kiêm trưởng Phân Ban Ni giới Tp.HCM, quản chúng ni sinh HVPG tại Lê Minh Xuân.
 
Mùa an cư đã mãn, có nơi mãn vào ngày 14 hoặc rằm tháng bảy âm lịch, nhưng Học Viện Phật giáo tại Lê Minh Xuân - Bình Chánh đã làm lễ tạ pháp mãn hạ khá sớm, trước mươi ngày.

An cư kiết hạ là truyền thống của Phật giáo. Phật giáo Bắc truyền khởi sự an cư vào ngày 16 tháng tư, mãn vào ngày 16 tháng Bảy Âm lịch. Phía Bắc có truyền thống hậu An cư vào ngày 16/5 đến 16/08/Âm lịch.

Nam Tông vào ngày 15 tháng sáu mãn vào  ngày 15 tháng chín âm theo  Thông bạch  chung của GHPGVN hiện nay. Cũng có khi Nam tông  chọn hậu an cư vào 16/7 đến 15/10 Âm lịch. Đây là điều bắt buộc tu sĩ dù thuộc hệ phái nào, cũng phải nhập chúng an cư, mỗi mùa an cư được tính một tuổi hạ. Có trường hợp an cư tại chỗ hoặc tùng hạ do chùa nhất tăng nhất tự.
 
Mục đích ba tháng an cư  là để trao dồi giới đức, tu tập Định huệ trong suốt thời gian mùa mưa không thể đi hoằng hóa và tránh dẫm đạp côn trùng. Ngày nay, trong tổ chức các điểm an cư, nội dung sinh hoạt còn được ban giảng huấn dạy Kinh Luật và một vài chủ đề như "Bồi dưỡng trụ trì, công tác hành chánh Giáo hội, "luật học đại cương, Yết Ma chỉ Nam", Hiến chương Giáo hội, nội quy tăng  sự..."Ngay cả Ban Tuyên giáo, Ban Tôn giáo,Mặt trận Tổ quốc còn phải đến trình bày một số vấn đề của nhà nước đối với tôn giáo được nhà nước ban hành thông qua Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, báo cáo tình hình thời sự chung...

Tổng số hiện diện tăng ni sinh nội trú trên 370 vị. Qua báo cáo của Ban quản viện, nêu lên ưu và khuyết qua ba tháng an cư của Học chúng. Nhờ sự quan tâm của Ban quản viện và Ban giám hiệu mà sinh hoạt đại chúng có phần song suốt, đời sống vật chất tương đối đầy đủ, mặc dù tài chính có bị âm đôi chút.
 
Sau phần Ni trưởng Như Châu ban Huấn từ, Hòa thượng Viện trưởng ban Đạo từ. TT.Thích Nhật Từ cùng đại diện tăng ni sinh tán lễ chúc thọ HT.Viện trưởng. Tịnh tài được cúng dường đến tăng ni sinh. Đây là mùa an cư đầu tiên tại HVPGVN tại Bình Chánh trong không gian thoáng đản.

Với tinh thần an cư được truyền thừa từ thời Phật tại tiền, Kinh Trung bộ Phật dạy: - "Này các Tỳ kheo, hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là kẻ thừa tự tài vật".

Mùa an cư  trong các trường hạ  khác đang chuẩn bị tạ pháp giải hạ, từ đây, cũng là lúc tháng Bảy Vu lan đến, hàng cư sĩ hướng về cộng đồng tu sĩ sau ba tháng trau dồi giới hạnh, dâng lễ kỳ siêu cho Thất tổ cửu huyền, kỳ an cho thân bằng quyến thuộc hiện tiền, mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc, chư tôn đức viên thành đạo nghiệp.

Mùa an cư đầu tiên tại Học viện là khởi điểm cho truyền thống tu và học tại chỗ, công đức tạo thành cơ sở rộng thoáng tiện nghi này từ đạo tâm của các mạnh thuờng quân đại gia, và quần chúng phật tử trong cũng như ngoài nước,với sự vận động khuyến khích của chư tôn đức, và nhất là Ban Kinh tế Tài chánh của Giáo hội góp phần không nhỏ cho thành tựu này. Phật giáo Việt Nam trong tương lai đang tạo một nền tảng vững chắc ở hiện tại.

Nam mô công đức lâm Bồ Tát!

Minh Mẫn
Minh Mẫn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z