Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ hai, 20/06/2016, 10:21 AM

Tp.HCM: Ngày 11/07/2016, tọa đàm Giáo dục PG Nam tông Khmer

Thời gian dự kiến: Ngày 11, 12 tháng 7 năm 20164. Địa điểm dự kiến: chùa Candaraṅsī, 164/235 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
BAN GIÁO DỤC TĂNG NI TRUNG ƯƠNG
-o0o-
PHÂN BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO
NAM TÔNG KHMER
Số: 01/2016/KH-GD-PGNTK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2016 KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM
Nâng cao hiệu quả Giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer

Kính gửi: - Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG VN
- Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPG VN

- Căn cứ bản đúc kết Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ VI được tổ chức tại Tp. Châu Đốc, tỉnh An Giang, ngày 14 tháng 9 năm 2014.

- Thực hiện kế hoạch số: 067/KH-HĐTS, kế hoạch của Hội đồng Trị sự ngày 27 tháng 5 năm 2015, về việc tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981-07/11/2016), trong đó Ban Giáo dục Tăng Ni phối hợp với Viện Nghiên cứu Phật học và các Học viện tổ chức Hội thảo khoa học “Giáo dục Phật giáo truyền thống và hiện đại”. 

- Nhằm nâng cao hiệu quả dạy học, thống nhất chương trình biên soạn giáo án giảng dạy tại các lớp cơ sở, sơ cấp Pali, Dhamma Vini, Trung cấp: Phật học, Pali - Khmer. Và phương hướng mở lớp Trung cấp Pali Khmer liên tỉnh Miền đông Nam Bộ và Tp Hồ Chí Minh, trường Trung cấp Pali – Khmer liên tỉnh An Giang – Kiên Giang. Phân ban Giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer kính trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương kế hoạch Tọa đàm như sau:

1. Chủ đề: “Chất lượng Giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer: Thực trạng và giải pháp”.

2. Mục tiêu:

- Nhằm nâng cao hiệu quả dạy học, thống nhất chương trình biên soạn giáo án giảng dạy tại các lớp cơ sở, sơ cấp Pali, Dhamma Vini, Trung cấp: Phật học, Pali - Khmer. Và phương hướng mở lớp Trung cấp Pali Khmer liên tỉnh Miền đông Nam Bộ và Tp Hồ Chí Minh, trường Trung cấp Pali – Khmer liên tỉnh An Giang – Kiên Giang.

3. Ban tổ chức tọa đàm:

3.1. Ban Chứng minh:  
Hòa thượng Dang Nhưỡng
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Hòa thượng Dương Nhơn
Hòa thượng Thạch Sok Xane
3.2. Ban Tổ chức:

Trưởng ban: Hòa thượng TS.Thích Giác Toàn
Phó ban: Hòa thượng TS.Thích Thiện Tâm
Hòa thượng Đào Như
Thượng tọa Cử nhân Thích Thiện Thống
Hòa thượng Ths. Danh Lung  (Thường trực)
Hòa thượng Danh Đổng
TS.Ngô Thị Phương Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp.HCM).

Ủy viên:
Hòa thượng cử nhân Thạch On
Hòa thượng Lý Sa Mouth

Thượng tọa Cử nhân Thích Huệ Thông
Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh
Thượng tọa TS.Thích Phước Đạt 
Thượng tọa Ths.Lý Hùng 
Đại đức TS.Thích Quang Thạnh 
Đại đức Châu Hoài Thái 
Giảng sư Châu Ôn                                            
TS. Trần Thanh Pôn 
TS. Huỳnh Ngọc Thu                                            
Cư sĩ Thái Oanh

Phụ trách tài chính
Cư sĩ Nguyễn Tiến Phú  
                                  
3.3. Ban Nội dung:          
Trưởng ban:
Hòa thượng Ths. Danh Lung

Phó ban:
TS. Huỳnh Ngọc Thu
Thượng tọa Ths.Trần Sol                                                 
Thượng tọa Cử nhân Trương Hường                                                  
Thượng tọa Ths. Trần Văn Tha
Thượng tọa Danh Phản
Ths. Danh Sol

3.4. Ban Thư ký
Đại đức Ths. Danh Nâng
Đại đức Cử nhân Thạch Nê
Đại đức Ths. Danh Út
Đại đức Châu Hoài Thái
Ths. Hứa Sa Ni
Ths. Danh Lợi      
                                         
4.Thời gian và địa điểm:

4.1. Thời gian dự kiến: Ngày 11, 12 tháng 7 năm 2016
4.2. Địa điểm dự kiến: chùa Candaraṅsī, 164/235 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Thành phần tham dự: dự kiến 60 người.

5.1. Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ (phụ trách phía nam).
5.2. Đại diện Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
5.3. Đại diện Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
5.4. Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp.HCM.
5.5. Đại diện Ban Giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer 14 tỉnh, thành.
5.6. Các vị Achariya Giảng sư có kinh nghiệm trong Giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer.
5.7. Học giả, nhà nghiên cứu tại trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).
5.8. Một số thành viên trong Phân ban Giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer.

6. Nội dung:

6.1. Nhóm chủ đề thứ nhất: Thực trạng Giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer hiện nay.
6.2. Nhóm chủ đề thứ hai: Giải pháp khắc phục những hạn chế của Giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer: Cơ sở vật chất, chương trình, giáo trình, giảng viên.
6.3. Nhóm chủ đề thứ ba: Giải pháp nâng cao hiệu quả trong Giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer:
- Một số định hướng chung của Giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer cùng với Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương góp phần cho Giáo hội thực hiện sứ mệnh đồng hành cùng dân tộc trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa.
- Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức dạy học.
- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên.
- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học.
- Kiểm tra đánh giá.
- Nghiên cứu đề xuất thành lập trường trung cấp Pali Khmer liên tỉnh miền đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, liên tỉnh Kiên Giang và An Giang theo mô hình trường Trung cấp Pali Khmer tỉnh Trà Vinh, nhằm tạo nguồn cho Học viện Phật giáo Nam tông Khmer. 

7. Chương trình:

- Ngày 11 tháng 7 năm 2016:
+ 15 giờ: Đón đoàn đại biểu các tỉnh thành.
- Ngày 12 tháng 7 năm 2016: Chương trình Tọa đàm.
+ 08 giờ - 10 giờ 30 phút: Phiên làm việc thứ nhất.
+ 13 giờ 30 phút - 16 giờ: Phiên làm việc thứ hai.

8. Biện pháp tổ chức thực hiện:

8.1. Ngày 01 tháng 6 năm 2016: Lập kế hoạch và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
8.2. Ngày 7 tháng 6 năm 2016: Họp một số thành viên trong Phân ban Giáo dục triển khai kế hoạch, kêu gọi hỗ trợ kinh phí.
8.3. Ngày 14 tháng 6 năm 2016: Gởi thư mời các đại biểu tham gia viết bài và tham dự tọa đàm.
8.4. Ngày 9 tháng 7 năm 2016: Họp kiểm tra công việc đã triển khai.

9. Thời gian nộp bài và in kỷ yếu tọa đàm:

Từ ngày 01- 06 tháng 7 năm 2016: Ban tổ chức tập hợp tham luận, biên tập nội dung và in Kỷ yếu Tọa đàm.

10. Quy cách văn bản: Sử dụng mã chữ Unicode, font: Times New Roman,cỡ chữ 13, cách dòng đơn, chữa lề tự động, cách động 6pt, dài không quá 5.000 chữ. Tài liệu trích dẫn đặt ở cuối trang (dùng chế độ “Footnotes” tự động).

11. Địa chỉ nhận bài: Hòa thượng Danh Lung, chùa Candaraṅsī, số 164/235 Trần Quốc Thảo phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đại đức Châu Hoài Thái qua email:chauhoaithai@gmail.com. 

Để Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ VII được thành công tốt đẹp, Phật giáo Nam tông Khmer kính trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương xem xét và chỉ đạo.

TM. BAN TỔ CHỨC 

Phó Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương
kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức

Hòa thượng DANH LUNG
Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Là tín đồ của lối sống xanh, học ngay cách tái chế rác thành chậu trồng cây của nữ du học sinh người Việt

Là tín đồ của lối sống xanh, học ngay cách tái chế rác thành chậu trồng cây của nữ du học sinh người Việt

HomeAZ 22/05/2020, 08:45

Cùng chung tay giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường là lối sống xanh được mọi người rất ưa chuộng. Nếu là tín đồ của lối sống xanh, chắc chắn bạn sẽ không thể làm ngơ trước cách tái chế rác thành chậu trồng cây của nữ du học sinh người Việt bên đất Đức dưới đây.

Tuần này sẽ có kết luận về “Tịnh thất Bồng Lai”

Thông báo 16:10 25/05/2020

Đáng lẽ chuyện của "Tịnh thất Bồng Lai" đã được định đoạt trong tháng 3.2020, nhưng do dịch bệnh COVID-19 nên bị hoãn lại. Ngành chức năng huyện Đức Hòa và tỉnh Long An dự kiến sẽ có kết luận chính thức về nơi gọi là “Tịnh thất Bồng Lai”, “Thiền am bên bờ vũ trụ” trong tuần này.

Luật nhân quả đối với người ác khẩu

Thông báo 15:51 25/05/2020

Đức Phật dạy: Ác khẩu hay còn gọi là ác ngữ là một trong bốn điều bất thiện thuộc về lời nói (vọng ngữ, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu). Nó sẽ gây ra nhiều hối hận cho con người trong cuộc sống sau khi nói ra.

Chùa Sùng Đức tiếp tục kêu cứu vì bị gây rối nhiều năm qua

Thông báo 15:04 25/05/2020

Trước vụ việc một số người dân có hành động cản trở, gây rối chùa Sùng Đức (xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội) xảy ra từ nhiều năm qua, ngày 17/5/2020, Trụ trì chùa Sùng Đức đã gửi đơn cầu cứu tới các cơ quan báo chí với mong muốn nhanh chóng giải quyết dứt điểm hành vi vi phạm tại chùa.

Tột cùng của luân hồi là khổ đau, tột đỉnh của Phật pháp là an lạc

Thông báo 14:54 25/05/2020

Tất cả chúng sinh đều muốn có hạnh phúc và không muốn khổ. Phật pháp giảng dạy các phương tiện để chúng sinh diệt khổ và có được an lạc.