Phật Giáo

Tp.HCM: Thiệp thỉnh Đại lễ Tiểu tường cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu

Thứ năm, 09/08/2013 | 10:31

Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 17/07/Quý Tỵ (23/08/2013). Địa điểm: Thiền viện Vạn Hanh số 750 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Thiệp thỉnh Đại lễ Tiểu tường cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu
Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 17/07/Quý Tỵ (thứ Sáu 23/08/2013) 

Địa điểm: Thiền viện Vạn Hanh số 750 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

 


PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z