Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ ba, 09/04/2013, 09:27 AM

Tp.HCM: Thông báo tổ chức Đại Giới đàn Bồ tát Quảng Đức PL.2557 - DL.2013

Để tạo điều kiện cho Tăng - Ni Thành phố có đầy đủ giới phẩm trong việc tu học theo Luật Phật chế định để trang nghiêm tự thân, trang nghiêm Giáo hội, Ban Thường Trực BTS Phật giáo Tp.HCM sẽ tiến hành tổ chức Đại Giới đàn “BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC” 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ

-oOo-

Chùa Ấn Quang-243 Sư Vạn Hạnh – Q.10

ĐT : 39271243 - Fax:: 38346090

Số:  116  /TB.ĐGĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  01 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC” PL.2557 - DL.2013

CỦA BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Kính gửi:     - QUÝ BAN TRỊ SỰ GHPGVN 24 QUẬN - HUYỆN

                        - HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH HỌC VIỆN PGVN TẠI TP.HCM.

                        - BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO - TRUNG PHẬT HỌC TP. HCM

                        - CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG-NI TRỤ TRÌ CÁC TỰ VIỆN, TỔ ĐÌNH, TỊNH XÁ, TỊNH THẤT,NIỆM PHẬT ĐƯỜNG TOÀN THÀNH PHỐ.

- Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự  Nhiệm kỳ VIII (2012- 2017) của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM .

- Căn cứ điều 28, 29, 30. 31 và 32 chương VII nội quy Ban Tăng sự Trung ương quy định về việc tổ chức Đại Giới Đàn.

- Căn cứ tinh thần phiên họp ngày 28/3/2013 của Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM về việc tổ chức Đại Giới Đàn của GHPGVN TP.HCM mang tên “QUẢNG ĐỨC”PL. 2557 – DL. 2013 - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Để tạo điều kiện cho Tăng - Ni Thành phố có đầy đủ giới phẩm trong việc tu học theo Luật Phật chế định để trang nghiêm tự thân, trang nghiêm Giáo hội, Ban Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sẽ tiến hành tổ chức Đại Giới đàn “BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC” từ ngày 17 đến 23 tháng 7 năm Quý Tỵ (tức từ ngày 23 đến 29/8/2013)

Nay, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trân trọng thông báo đến các Ban ngành, Viện nêu trên để phổ biến cho các Tăng - Ni, Tự viện, Giới tử thọ giới có thời gian học Kinh – Luật - Luận và hướng dẫn Giới tử lập hồ sơ xin thọ giới.

A. ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI:

Các giới tử Tăng - Ni khi thọ giới phải hội đủ các điều kiện như sau:

1. Tăng - Ni Giới tử phải có hộ khẩu thường trú tại Tp.Hồ Chí Minh hoặc KT3 (tạm trú dài hạn có chứng nhận của Chính quyền địa phương).

2. Tăng - Ni Giới tử không có hộ khẩu tại Tp.Hồ Chí Minh nhưng đang học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.Hồ Chí Minh, trường Cao Trung Phật học Thành phố, hồ sơ do trường tiếp nhận và chuyển về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Tp.HCM (Ban Tăng Sự). (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)

3. Đối với Tăng - Ni không có hộ khẩu tại Tp.Hồ Chí Minh và không thuộc diện Tăng - Ni sinh, nếu có nhu cầu thọ giới phải được Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh - Thành nơi có hộ khẩu thường trú giới thiệu.

4. Giới tử xin thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni phải hội đủ các tiêu chuẩn theo quy định Điều 31, Chương VII - Nội quy Ban Tăng sự Trung Ương:

a. Tuổi đời từ 20 đến 60 tuổi (tính theo Chứng minh nhân dân).

b. Không vi phạm Pháp luật nhà nước.

c. Các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

d. Đã thọ giới Sa Di (Tăng), Thức Xoa Ma Na (Ni) ít nhất là 02 năm và đã được Trung ương GHPGVN cấp Chứng điệp thọ giới.

e. Có trình độ tốt nghiệp Cơ bản Phật học hoặc tương đương, có trình độ tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

f. Phải thuộc 4 quyển Luật Trường Hàng và nắm vững kiến thức của 4 quyển đầu bộ Phật học Phổ thông.

g. Phải trúng tuyển khảo hạch của Đàn giới.

5. Giới tử xin thọ giới Sa di, Sa di Ni, Thức xoa ma na phải hội đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Điều 32, Chương VII - Nội quy Ban Tăng sự TW:

a. Tuổi đời từ 15 đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

b. Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

c. Các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần

d. Đã tu học ít nhất là 03 năm, tính từ ngày thế phát ở chùa và được sự xác nhận của Ban Trị sự GHPGVN Q/H cùng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

e. Có trình độ tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương.

f. Phải thuộc 02 thời công phu và nắm vững kiến thức của 2 quyển đầu bộ Phật học Phổ thông (hoặc phải thuộc các nghi thức tụng niệm của Hệ phái).

g. Phải trúng tuyển khảo hạch của Đàn giới.

C/ HỒ SƠ THỌ GIỚI :

1.  01 Đơn xin Thọ giới theo mẫu quy định của BTS/GHPGVN TP.HCM.

2. 01 Sơ yếu lý lịch có xác nhận mới nhất của Chính quyền địa phương.

3. 01 bản sao giấy Chứng nhận Xuất gia (nếu thọ Sa Di, Sa Di Ni).

4. 01 bản sao Chứng điệp thọ giới Sa Di, Thức Xoa do Trung ương GHPGVN cấp (nếu thọ giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni), có thị thực.

5. 01 bản sao Chứng chỉ hoặc Văn bằng cao nhất (có thị thực).

6. Giấy khám sức khỏe

7. 03 ảnh 2x3 (Ảnh chụp không quá 6 tháng, chụp chính diện, nền trắng).

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM kính đề nghị Ban Trị sự GHPGVN 24 Quận / Huyện, Hội đồng điều hành HV PGVN tại Tp.HCM, Ban Giám hiệu Trường Cao - Trung cấp Phật học, Chư Tôn đức Tăng - Ni trụ trì các Tự Viện, Tổ Đình, Tịnh Thất, Tịnh Xá, Niệm Phật Đường … triển khai và phổ biến rộng rãi, hướng dẫn rõ cho Tăng - Ni thuộc diện thọ giới tại địa phương được biết về thủ tục đăng ký thọ giới.

Hồ sơ xin thọ giới hoàn toàn được miễn phí. Các giới tử xin thọ giới sẽ in hồ sơ từ trang web của GHPGVN TP.HCM tại địa chỉ:http:/www.thpgtphcm.vn/ban-nganh-phat-giao/ban-tang-su/ . Sau khi hoàn tất, hồ sơ nộp tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện (Ủy viên Tăng sự PG Quận). Quý Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện chịu trách nhiệm xem xét và hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu của thông báo này (mỗi hồ sơ được đựng trong một bao hồ sơ khổ A4, mặt trước dán ghi chú như  trang web có hướng dẫn).

Sau khi tổng hợp hồ sơ xong, đề nghị Quý Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện lập danh sách (theo mẫu)  thông qua ý kiến của Ban Tôn Giáo địa phương và trực tiếp đem hồ sơ đến nộp tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (BAN TĂNG SỰ) từ ngày 20/5/Quý Tỵ đến hết ngày 29/5/Quý Tỵ, sau ngày này, Văn phòng sẽ không nhận thêm hồ sơ. Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (Ban Tăng sự) chỉ nhận hồ sơ xin thọ giới trực tiếp từ Ban Trị sự GHPGVN các Quận/Huyện, Hội đồng Điều hành HVPGVN, Ban Giám hiệu Trường Cao-Trung cấp Phật học Tp. Hồ Chí Minh chuyển đến; không nhận hồ sơ cá nhân tự nộp.

Vì tương lai của Đạo Pháp, mạng mạch của Tăng già, lợi lạc quần sanh, ích lợi xã hội. Kính đề nghị Quý Ban quan tâm thực hiện có kết quả nội dung tinh thần thông báo này.

 Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh kính chúc Quý Ban thân tâm thường an lạc và thành tựu các Phật sự.

Nơi nhận :

- Như trên

- Ban Tăng Sự TW, VP II TW.GHPGVN

- Thành viên BTS GHPGVN/TP.HCM

         “để kính tường”

- UBMTTQ, BTG  Tp. HCM.

- UBMTTQ, Phòng Nội Vụ 24 Q/H

       “được biết và giúp đỡ”

- Lưu

TM. BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trưởng Ban

  (Đã ký)

  Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG

Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Phòng thờ Phật nên sơn màu gì đẹp và hợp phong thủy cho gia chủ?

Phòng thờ Phật nên sơn màu gì đẹp và hợp phong thủy cho gia chủ?

HomeAZ 01/06/2020, 23:05

Phòng thờ trong truyền thống gia đình người Việt là nơi dùng để thờ cúng những người quá cố hoặc thờ Phật. Việc lựa chọn màu sơn cho phòng thờ Phật rất quan trọng vì đây là nơi trang nghiêm và rất linh thiêng. Hãy tham khảo ngay những màu sơn đẹp và hợp phong thủy cho phòng thờ Phật ngay dưới đây nhé!

Bản khắc kinh Phật thời cổ đại tại vùng ĐBSCL

Thông báo 17:20 01/06/2020

Một điều có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà nghiên cứu Phật sử là, trên bản đồ được khắc dày đặc minh văn bằng hai loại cổ tự kết hợp đan xen: Pali và Sanskrit, loại hình chữ viết Brahmi gốc Ấn Độ.

Ý nghĩa thờ cúng tổ tiên theo quan điểm của Phật giáo

Thông báo 14:28 01/06/2020

Thờ cúng tổ tiên để liên kết với quá khứ mà phát huy các giá trị sống tốt đẹp cho hiện tại. Thờ cúng ông bà cha mẹ để thực tiễn hóa ý niệm tri ân và báo đáp thâm ân sinh dưỡng. Thờ cúng đồng thời cũng là cách giáo dục lòng hiếu thảo cho con cháu về sau.

Phương pháp trợ niệm lúc lâm chung

Thông báo 12:41 01/06/2020

Người trợ niệm hướng về trước Phật, thay mặt người chết hồi hướng công đức niệm Phật, cầu nguyện người chết được vãng sinh Tịnh độ.

Cách thức niệm Phật

Thông báo 12:33 01/06/2020

Niệm Phật từ buổi mai khi mới thức dậy, cho đến buổi tối, cả ngày niệm không xen hở. Khi gần đi ngủ, ngồi xếp bằng, bán già, hay kiết già, chắp tay mà nguyện rằng: Con tin lời của Đức Phật A Di Đà đến khi lâm chung được Phật và các vị Bồ Tát, đến tiếp dẫn chúng con về Cực lạc.

Từ điển Phật học