Phật Giáo

Trăm lần tha thứ cho người

Thứ năm, 03/11/2013 | 10:50

Nếu vợ (chồng) có ngoại tình thì nên ngầm biểu lộ cho họ biết, đồng thời cũng bao dung tha thứ cho họ, mong đợi họ hối cải. Làm được như vậy bạn mới giữ gìn được cuộc hôn nhân tốt đẹp

Có một bà nọ sau khi học Phật đã đến sám hối với tôi. Bà ta nói: Trong cuộc đời, bà đã làm một việc thật là đáng tiếc, đó là khi bà nghe nói chồng mình ngoại tình, lúc đó bà không biết phải làm thế nào, chỉ nghĩ đến việc báo thù, vì vậy bà đã ngoại tình với một người con trai khác để trả thù việc ông chồng không chung thủy với mình.

Có lần nọ, bà nghe tôi thuyết pháp, có giảng đến việc người phật tử phải có lòng bao dung lỗi lầm của người khác, và trong khi bao dung thì sẽ giải quyết được vấn đề sai quấy của người.

 Ảnh minh họa

Người có lòng từ bi là phải tha thứ cho người khác một trăm lần, thậm chí đến một ngàn lần. Tha thứ cho người là mong muốn cho người sửa đổi những lỗi lầm. Bạn không thể thấy đối phương làm điều xấu rồi mình cũng làm điếu xấu theo, hoặc còn xấu hơn cả họ. Suy nghĩ như vậy là sai lầm.

Sau khi bà nghe được những lời lẽ này thì đến sám hối với tôi. Tôi nói với bà: “Theo Phật pháp thì, khi mình làm việc sai phải biết sám hối và sau này không được tái phạm nữa!” Bà ta đã trả lời với tôi như vậy: Con sẽ không bao giờ tái phạm những việc như vậy nữa.

Cho nên, nếu gặp phải chuyện ngoại tình như vậy thì tốt nhất là người ngoại tình nên kịp thời hối cải. Nếu vợ (chồng) vẫn chưa biết bản thân mình bị lộ thì cũng không nên nói thẳng điều đó cho họ biết; Nếu vợ (chồng) có ngoại tình thì nên ngầm biểu lộ cho họ biết, đồng thời cũng bao dung tha thứ cho họ, mong đợi họ hối cải. Làm được như vậy bạn mới giữ gìn được cuộc hôn nhân tốt đẹp.

Người có lòng bao dung thì sẽ không tìm cách đánh trả lại.

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Minh Kiết

Thánh Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z