Trang thơ trên Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 1/2017

Thứ năm, 15/02/2017 | 10:23

Sớm xuân thưởng mấy ngụm trà./Tối về lấy bút mực ra… hành thiền./Thơ đơm mấy nụ hoa tiên / Bỗng đâu quên cả lụy phiền thế nhân.

Vào Xuân

“Nhất thân hữu lại Càn - Khôn khoát
Vạn sự vô ưu Nhật - Nguyệt trường”.

Thềm Xuân

Thả thơ về với trùng khơi,
Lòng nghe tự tại những lời khen chê.
Vô thường… ngày tháng qua đi…
Thềm xuân cùng bạn cố tri thưởng trà.
 
Xuân Cung

Tháng ngày rong chơi đây đó,
Bỏ quên một quãng đời xuân.
Thấp thoáng bóng thiền…
Vô thanh … cung đàn ai ngân…

Một ngày Xuân

Sớm xuân thưởng mấy ngụm trà.
Tối về lấy bút mực ra… hành thiền.
Thơ đơm mấy nụ hoa tiên
Bỗng đâu quên cả lụy phiền thế nhân.

Xuân Đinh Dậu – 2017
Pháp Vương Tử
NCPH
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ