Phật Giáo

Tranh chữ Phẩm Phật Đà trong Kinh Pháp cú

Thứ năm, 25/01/2013 | 10:45

Kinh pháp cú - Phẩm XIV. Phẩm Phật Đà. Đức phật Thuyết - Bản dịch Hòa thượng Thích Minh Châu.Họa sĩ: Mr. Wickramanayaka


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nguồn:
 Internet

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z