Tranh chữ Phẩm Phật Đà trong Kinh Pháp cú

Thứ năm, 25/01/2013 | 10:45

Kinh pháp cú - Phẩm XIV. Phẩm Phật Đà. Đức phật Thuyết - Bản dịch Hòa thượng Thích Minh Châu.Họa sĩ: Mr. Wickramanayaka


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nguồn:
 Internet

Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ