Phật Giáo

Tri ân

Thứ năm, 21/04/2013 | 07:35

Thánh hiền cổ đức đã ra đi / Đệ tử hậu sanh chưa đắp y / Tâm khảm như dâng niềm cảm xúc / Chạnh lòng nước mắt chớm hoen mi / Kinh văn Phật dạy, luôn ghi nhớ / Cú pháp tổ răn, gắng thọ trì / Vạn vật vô thường nay đã hiểu / Nhân sinh sao khỏi lúc hưng suy


Tịnh Xá Ngọc Thiền - Đà LạtTịnh Xá năm nay mở khóa Thiền
Đạo tràng hoa đẹp của Lâm Viên
Thông bao bốn phía trông xanh biếc
Nước chảy đầu ghềnh ấy thác Prenn


Phật tổ gia trì tu chánh pháp
Sư thầy hoan hỷ cảnh thiên nhiên
Trăng soi chẳng có rèm che cửa
Xúc cảm tri ân đến thánh hiền

          
Thánh hiền cổ đức đã ra đi
Đệ tử hậu sanh chưa đắp y
Tâm khảm như dâng niềm cảm xúc
Chạnh lòng nước mắt chớm hoen mi


Kinh văn Phật dạy, luôn ghi nhớ
Cú pháp Tổ răn, gắng thọ trì
Vạn vật vô thường nay đã hiểu
Nhân sinh sao khỏi lúc hưng suy

 

Ngọc Thiền 14-4-2013
Thanh Tâm
Thanh Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z