Tag: triết lý cuộc sống

Phật giáo: Triết lý sống của thời đại

Ngày nay, chúng ta nương theo đức Phật Di Đà tu, về vô lượng thọ của Ngài, tức vấn đề sức khoẻ, tại sao Ngài sống đạm bạc mà lại khỏe mạnh, trường thọ. Từ đó, chúng ta tu, làm chủ bản thân hay làm thế nào để xây dựng cuộc sống mình không bị khổ sở vì bệnh tật thể xác lẫn tinh thần.
10:27 18/11/2019

Truyện ngắn 'Đánh cược'- Anton Chekhov

Trên cõi đời này, nhiều chuyện kinh thiên động địa, tiêu tan tài sản và sinh mệnh không phải vì chân lý đúng-sai mà chỉ vì tự ái. Tự ái là một trong những biểu hiện của “Sân” trong tam độc Tham-Sân-Si. Tự ái là 1 trạng thái xúc cảm nguy hiểm nhất. Người quá nhiều tự ái thường gây đổ vỡ trong cuộc đời.
18:43 07/03/2019