Tag: triết lý cuộc sống

Truyện ngắn 'Đánh cược'- Anton Chekhov

Trên cõi đời này, nhiều chuyện kinh thiên động địa, tiêu tan tài sản và sinh mệnh không phải vì chân lý đúng-sai mà chỉ vì tự ái. Tự ái là một trong những biểu hiện của “Sân” trong tam độc Tham-Sân-Si. Tự ái là 1 trạng thái xúc cảm nguy hiểm nhất. Người quá nhiều tự ái thường gây đổ vỡ trong cuộc đời.
18:43 07/03/2019