Tag: triết lý Phật giáo trong môn toán

Công án Toán hay triết lý Phật giáo trong cách dạy Toán

Là giáo viên toán trung học, tôi gặp nhiều chướng ngại: học sinh cứng đầu, phụ huynh lo lắng, không đủ thời gian hay tài liệu, và ngay chính mình kiệt sức. Khi tôi bí lối, tôi tự hỏi: có giá trị để quay trở lại với câu hỏi từ đầu mọi thứ,điều gì tốt nhất để giúp các học sinh của tôi tiến triển?
17:27 02/07/2019