Phật Giáo

Trung Quốc: Đại Pháp hội Trừ tai chướng tại Xương Liệt Tự

Thứ năm, 04/02/2016 | 11:22

Phật giáo Tứ Xuyên online, 31/01/2016, Xương Liệt Tự (昌列寺) long trọng cử hành khai mạc Đại Pháp hội Trừ tai chướng, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hơn 1.500 vị Pháp sư, và hàng vạn phật tử đến tham dự sự kiện này.

Đại Pháp hội Trừ tai chướng, mục đích kỳ Phúc Trừ tai chướng tân niên Bính Thân Cát tường, vì sự lợi ích lục đạo chúng sinh thoát khổ ải luân hồi, lợi ích cho phật tử tu hành khiển trừ chướng ngại duyên, cho hòa bình thế giới, quốc thái dân an, tu Pháp kỳ Phúc. Để đảm bảo sự thù thắng cho hàng nghìn vị Tăng sĩ thịnh hội thuận lợi viên mãn, Pháp hội đã trù bị vài tháng trước, nơi ăn chốn ở, tiện nghi thật chu đáo.
 
Truyền thống Đại Pháp hội Trừ tai chướng luôn được tổ chức hằng năm tại Xương Liệt Tự. Trong tuần lễ trước khi nghinh Xuân tiếp Phúc hằng năm. Xương Liệt Tự tổ chức Pháp hội kỳ An, chúc Phúc thọ, tiêu tai giải nạn cho bách tính vạn dân. Ngày nay, ý nghĩa của Đại Pháp hội luôn được sự ứng nghiệm hiển hiện, thiên tai nhân họa thường xuyên.
 
Và năng lực chú nguyện của hơn 1.500 vị Pháp sư cùng nguyện lực của cộng đồng tại Xương Liệt Tự, cung thỉnh thập phương chư Phật, Bồ tát, Hiền Thánh Tăng, Đại Liên Hoa Sinh Đại sĩ giáng lâm, chuyển thế giới ác thành thế giới Cực lạc Tịnh độ.
 

Thích Vân Phong
 (Nguồn: Phật giáo Tứ Xuyên online)
Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z