Phật Giáo

Trung Quốc: Hội thảo Quốc tế 2014 Nghiên cứu PG Đông Á và các tôn giáo

Thứ năm, 22/12/2014 | 13:55

9h00 ngày 18/12/2014, Hội thảo Quốc tế 2014 Nghiên cứu Phật giáo Đông Á và các tôn giáo tại Trung Quốc được viên mãn và tuyên bố bế mạc.

Theo báo cáo bằng văn bản, Hội thảo Quốc tế 2014 Nghiên cứu Phật giáo Đông Á và các Tôn giáo này bước vào ngày thứ hai của Hội thảo Quốc tế, trong báo cáo tổ chức ba cuộc hội thảo, sau khi báo cáo tại Thiền viện Đại Phật, Giảng đường Nga My,  các giáo sư, chuyên gia trong và ngoài nước, sinh viên học sinh, pháp sư hàng trăm người tham dự. 

Thông tin về các hoạt động đào tạo, nghiên cứu văn bản này là một phần quan trọng của các hoạt động này, các văn bản của mỗi cuộc Hội thảo, mời các giáo sư, các chuyên gia về Đôn Hoàng, đã vân tập Hải Thiên, Phổ Hiền, thật là nhân duyên thật thù thắng.
 
Hội thảo Quốc tế 2014 Nghiên cứu Phật giáo Đông Á và các Tôn giáo vào ngày thứ hai. (Ảnh: Diệu Vũ)
 
Giáo sư Hoàng Trưng, Đại học Sư phạm Nam Kinh báo cáo chủ đề: “Tịnh Nhãn 2063, Pháp tạng Đôn Hoàng thảo thư tả bản, Nhân Minh Nhập Chính Lý Luận sơ, Tàn quyển Giáo dục chỉnh lý”. (Ảnh: Diệu Vũ)
 
Giáo sư Vương Hiểu Yến, Đại học Sư phạm Thủ Đô báo cáo chủ đề: “Duy Ma Cật nghĩa ký, tàn quyển nghiên cứu”. (Ảnh: Diệu Vũ)
 
Giáo sư Chu Nhã Khê, Học viện Đại học Nhân văn Chiết Giang báo cáo chủ đề: “Đôn Hoàng, Kim Quang Minh kinh, tả bản hệ thống khảo”. (Ảnh: Diệu Điềm)
 
Pháp sư Thích Trường Duệ, Học viện Văn Lý Pháp Cổ báo cáo chủ đề:  “Nghiên cứu Hạnh Vũ thư ốc sở tàng, Đôn Hoàng tả quyển vũ”.
(Ảnh: Diệu Vũ)
 
Giáo sư Từ Kiện, Đại học Sư phạm Chiết Giang báo cáo chủ đề: “Đôn Hoàng bản Du Già Sơ Địa luận, hệ niên dữ ngụy biện”. (Ảnh: Diệu Điềm)
 
Giáo sư Bai Gang, Đại học Chicago, Hoa Kỳ: “Bình luận, phân biệt luận văn đã thực hiện”. (Ảnh: Diệu Vũ)

Thích Vân Phong 
Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z