Phật Giáo

Trung Quốc: Lễ Khai mạc thư viện Hàn Sơn, thư viện Thanh Lương, Giang Tô

Thứ năm, 18/03/2015 | 08:47

Thứ Hai, ngày 16/03/2015, Lễ Khai mạc thư viện Hàn Sơn, thư viện Thanh Lương, Tp.Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Buổi lễ được diễn ra tại Pháp đường Trùng Nguyên tự, Thành phố Tô Châu. 

Đến Chứng minh và tham dự lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, tỉnh Giang Tô, Hòa thượng Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Hòa thượng Thu Sảng, Phương trượng Trùng Nguyên tự, Hàn Sơn tự, Pháp sư Bổn Giác, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Phật giáo Hàn Sơn, Giám đốc thư viện Hàn Sơn và Chư tôn Giáo thọ và toàn thể tăng sinh tham dự.
 
 
Pháp sư Bổn Giác chủ trì lễ Khai mạc. Sau khi chào Quốc kỳ, Phật kỳ, khúc nhạc Quốc ca, Phật ca xong, Pháp sư Thiện Pháp thay mặt toàn thể phát biểu. Vương Hải Viễn lão sư thay mặt Giáo viên phát biểu. 

Pháp sư Hoành Khuê thay mặt Thư viện Hàn Sơn phát biểu: “Chư tôn Giáo Thọ luôn kỳ vọng vào thế hệ Tăng sĩ trẻ tiếp nối sự nghiệp Phật giáo và nêu cao tinh thần Hộ Quốc An Dân. 
 
Hy vọng chư tôn Giáo thọ và Tăng sinh Trường Cao Đẳng Phật học luôn phấn đấu và thành tựu nhiều hơn nữa trong việc nâng cao trình độ Giảng dạy đối với các Giáo thọ và Tăng sinh tinh tiến trong học tập để kế thừa Như Lai gia nghiệp, xứng danh đệ tử Phật Tổ truyền thừa mạng mạch Phật pháp”.
 
Với kinh nghiệm bản thân, Hòa thượng Thu Sảng chia sẻ rằng: “Với sự tiến bộ của xã hội, sự phát triển của công nghệ thông tin, Phật giáo cũng phải thích nghi cập nhật để hiện đại hóa, đa dạng hóa, hòa nhập với trào lưu xã hội. Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Mục tiêu của người xuất gia rõ ràng, lập chí xuất trần thoát tục, tĩnh tâm tu trì, một nền tảng vững chắc cho việc hoằng pháp lợi sinh”.

Buổi lễ Khai mạc trên tinh thần hòa hợp tăng, trong bầu không khí trang nghiêm trọng thể.

Thích Vân Phong
Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z