Phật Giáo

Trung Quốc: Tổ chức Hội nghị lần thứ 3 về Thiền trà tại Bắc Kinh

Thứ năm, 31/12/2017 | 18:21

Ngày 28/12/2017, Hội nghị Đại biểu lần thứ 3 Hội Thiền trà học Trung Quốc chính thức cử hành tại Linh Quang cổ tự, Bắc Kinh. Hội nghị đã thẩm nghị thông qua báo cáo Hội nghị Đại biểu lần thứ 2 Hội Thiền trà học Trung Quốc, báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua, báo cáo tài chính của Hội nghị Đại biểu lần thứ 2, xem xét thông và thông qua “Tu chỉnh chương trình Hội Thiền trà học Trung Quốc” và bầu Ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới.

 
Cục trưởng Vương Kiện - Cục Sự vụ Tôn giáo quốc Gia; Pháp sư Thích Học Thành, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc; Pháp sư Thích Diễn Giác, Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc; Pháp sư Thích Tông Tính; Lạt Ma Hồ Tuyết Phong; Tổng Thư ký Lưu Uy Đẳng và các nhà lãnh đạo khác tham dự Hội nghị. Pháp sư Thích Thường Tạng, Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Phó Tổng Thư ký, Chủ tịch Hội Thiền trà học Trung Quốc chủ trì Hội nghị.

Cư sĩ Trương Lâm, Phó kiêm Tổng Thư ký Chủ tịch Hội Thiền trà học Trung Quốc báo cáo tổng kết Hội Thiền trà học Trung Quốc nhiệm kỳ 2, Cư sĩ Lưu Vũ báo cáo tài chính, Pháp sư Thích Phổ Chánh thuyết minh việc tu chỉnh “Chương trình và Điều lệ Hội Thiền trà học Trung Quốc”.
 
Sau đó, Hội nghị tuyển cử lãnh đạo mới Hội Thiền trà học Trung Quốc nhiệm kỳ 3: Pháp sư Thích Thường Tạng, Cư sĩ Trương Lâm, Cư sĩ Lô Tầm, Pháp sư Thích Hoành Độ, Cư sĩ Lưu Vũ, Cư sĩ Trương Quân, Cư sĩ Toàn Bách Âm, Pháp sư Thích Phổ Chánh và 34 nhân sự được tuyển cử vào Hội nhiệm kỳ 3. Pháp sư Thích Học Thành được bầu làm Hội trưởng Danh dự, Pháp sư Thích Thường Tạng được bầu làm Hội trưởng, Pháp sư Thích Hoành Độ, Pháp sư Thích Phổ Chánh, các vị Cư sĩ Trương Lâm, Lô Tầm, Lưu Vũ, Trương Quân, Toàn Bách Lâm, đồng Phó Hội trưởng, Cư sĩ Trương Lâm được bầu làm Tổng Thư ký hội, Pháp sư Thích Diễn Giác, Pháp sư Thích Tông Tính, Cư sĩ Lưu Uy Đam đảm nhận Cố vấn hội.

Các tự viện Linh Quang cổ tự, Bắc Kinh, Ung Hòa cung, Quảng Hóa Cổ Tự, Bắc Kinh, Vân Cư sơn Chân Như thiền tự, Giang Tây, Bách Lâm Thiền Tự, Hà Bắc, Linh Ẩn cổ tự, Vĩnh Phúc Cổ Tự, Kính Sơn Cổ Tự, Thiên Đồng Thiền Tự, Quốc Thanh Cổ Tự, Chiết Giang, Ngũ Tổ cổ tự, Hồ Bắc, Thiên Tâm thiền tự, Phúc Kiến, Quang Hiếu thiền tự, Quảng Đông, Chiêu Giác cổ tự, Tứ Xuyên và các cơ sở tự viện khác được cung thỉnh vào hội viên Hội Thiền trà học Trung Quốc.

Pháp sư Thích Học Thành, Hội trưởng Danh dự Hội Thiền trà học Trung Quốc phát biểu: Lãnh đạo nhiệm kỳ mới của lịch sử Hội Thiền trà học Trung Quốc và các vị tiền nhiệm đồng sáng lập thừa kế tinh thần lão Cư sĩ Triệu Phác Sơ (1907-2000). 

Cư sĩ Triệu Phác Sơ là vị lãnh tụ Phật giáo xuất sắc, Thư pháp gia kiệt xuất, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, nhà ái quốc vĩ đại, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Trung Quốc - Nhật Bản, Cố vấn, Chủ tịch danh dự Hội Hồng Thập tự, Phó hội trưởng nhân dân Trung Quốc giải trừ quân bị tranh thủ hòa bình, Đại biểu Quốc hội Trung Quốc các khóa 1, 2, 3, 4, Ủy viên Ủy ban Quốc gia CPPCC Trung Quốc, khóa 4, 5 Ủy viên thường vụ Ủy ban Quốc gia CPPCC Trung Quốc. 

Rút kinh nghiệm của hai nhiệm kỳ trước đây, tha thiết thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, việc làm được xác định trong báo cáo, đoàn kết cộng đồng, quan tâm đến văn hóa Thiền Trà đạo, quảng bá văn hóa Thiền Trà đạo, để tăng cường các liên kết văn hóa của dân tộc Trung Hoa và tăng cường ảnh hưởng quốc tế đối với văn hóa Trung Hoa, thúc đẩy giao lưu văn hóa và tình hữu nghị giữa các dân tộc và có những cống hiến mới”.
 
Cục trưởng Vương Kiện - Cục Sự vụ Tôn giáo quốc gia Trung Quốc chia sẻ niềm hy vọng, Hội Thiền trà học Trung Quốc kế thừa tinh thần của lão Cư sĩ Triệu Phác Sơ và các vị tiền bối sáng lập tông chỉ Thiền Trà học, quảng bá văn hóa Thiền Trà học, đề cao phẩm chất, gìn giữ và phát huy, làm phong phú thêm kho báu văn hóa dân tộc Trung Hoa.

Để văn hóa Thiền Trà học như một liên kết và tích cực tổ chức để thực hiện việc trao đổi văn hóa trong khu vực Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và quốc tế, nhằm tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị, thúc đẩy sáng kiến “Nhất Đái Nhất Lộ”: Một vành đai một con đường; kế tục phát huy văn hóa thiền trà học đối tác liên kết Phật giáo Trung - Hàn - Nhật.

Vân Tuyền (Nguồn: Chinese Buddhist News)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z