Trung Quốc: Trưởng lão Hòa thượng Minh Học viên tịch

Thứ năm, 06/12/2016 | 12:18

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Học, Chủ tịch Hội đồng Tư nghị Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Viện trưởng Phân viện Linh Nham sơn Tô Châu Phật học Viện Trung Quốc, Viện trưởng Phân viện Thê Hạ sơn Nam Kinh Phật học Viện Trung Quốc, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Phật giáo tỉnh Giang Tô, Phương trượng Tổ đình Linh Nham Tô Châu, Đương đại Thái Đẩu Tịnh độ tông, trang nghiêm viên tịch vào lúc 22 giờ ngày 02 tháng 12 năm 2016 (Nông lịch ngày 04/11/Bính Thân). Trụ thế 94 xuân. Tăng tịch 69 Hạ. Giới tịch 69 Đông.

Nhất đại Cao tăng, Viên tịch Tây quy, tin buồn được loan truyền, tứ chúng khắp chốn buồn đau bi thống. 

Một đời Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Học tác Như lai sứ, hành Như Lai sự, cần mẫn tinh tấn, bậc Thạch trụ tòng lâm. 
 
Cầu nguyện Trưởng lão Hòa thượng bất xá chúng sinh, thừa nguyện tái lai, độ chúng sinh thoát ly Ta bà vãng sinh Cực Lạc quốc.

Trưởng lão Hòa thượng thích Minh Ngọc tục danh Phùng Tổ Thận (馮祖慎). Sinh năm Nhâm Tuất (1932), nguyên quán Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang. Lúc ấu niên, Ngài thường theo mẫu thân đến Tổ đình Linh Ẩn Cổ Tự, Hàng Châu dâng hương, lễ Phật, tụng kinh.

Tháng 08 năm Đinh Hợi (1947), Ngài rời gia hương đến Linh Nham Sơn Tự tu trì pháp môn niệm Phật. 

Năm Mậu Tý (1948), nông lịch tháng hai, đất Bồ đề bắt đầu bén rễ, cửa Bát nhã đón thêm một Thích tử, Ngài đến Tam Thánh đường Phổ Đà sơn, đảnh lễ Đại lão Hòa thượng Pháp sư Chân Đạt cầu thế phát xuất gia. Cũng trong năm này, Ngài thụ tam đàn cụ túc giới (tỳ kheo) tại Bảo Hoa sơn, Nam Kinh.

Tháng Tư năm Kỷ Sửu (1949), Ngài đến Nguyệt Phúc Châu Xá Lợi viện, đảnh lễ Đại lão Hòa thượng Pháp sư Từ Chu học Giới luật.

Tháng 09 năm Bính Thân (1956) đến tháng 07 năm Kỷ Hợi (1959) Ngài đến học Phật học viện Bắc Kinh, và sau đó đảm nhậm chức Giám viện Linh Nham Sơn Tự. Vào thời đại nạn “Đại cách mạng văn hóa” (文化大革命) Phật giáo đứng mũi chịu sào, Cơ sở Tự viện bị chiếm, Phật tượng bị đập phá, tăng ni bị trục xuất khỏi chùa. 

Ngôi Đại Già lam Linh Linh Nham Sơn Tự đã bị phá hủy, và Ngài bị cưỡng bức lao động tại Thiên Bình Quả viên, Tô Châu.

Tháng 11 Năm Mậu Ngọ (1978) Cư sĩ Triệu Phác Sơ nhân chuyến tham quan khảo sát Linh Nham Sơn Tự, và đề xuất khôi phục lại chốn Tổ đình đổ nát.

Cuối năm Kỷ Mùi (1979), Ngài mộng hồn hồi đáo Linh Nham Sơn Tự. Ngài Chủ trì duy tu kiến thiết Linh Nham Sơn Tự và phục hoạt chương trình giảng dạy giáo lý. 

Mùa đông năm Canh Thân (1980), Ngài đảm nhiệm Phương trượng Trụ trì Linh Nham Sơn Tự, và chính thức Sáng lập Phân viện Linh Nham sơn Tô Châu Phật học Viện Trung Quốc.

Ngày 18 tháng 03 năm 1980, họa sĩ Tạ Hiếu Tư (谢孝思) cùng với cư sĩ Triệu Phác Sơ (趙樸初), Hội trưởng Hiệp Hội Phật giáo Trung Quốc bắt đầu trùng tu tái tạo lại những công trình bị phá hủy và đề tự Sơn môn: “Linh Nham Sơn Tự”. Danh lam thắng cảnh được phục hồi, tăng chúng quy tụ, phong cảnh trang nghiêm ấm tình đạo vị.

Trùng chấn Đạo tràng chuyên tu Tịnh độ, Ngài thừa kế sự nghiệp của Liên Tông Thập Tam Tổ Ấn Quang Đại Sư chế định Quy cũ Sơn môn, tiếp tục phát triển Tịnh độ tông. 

Năm Tân Dậu (1981), Ngài chế định “靈巖山寺共住規約-Linh Nham Sơn Tự Cộng trụ Quy ước”, Cư sĩ Triệu Phác Sơ, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc triệt để ủng hộ Ngài với tinh thần hoằng dương Tịnh độ tông. 

Ngài luôn thể hiện hòa mình với đại chúng, yêu cầu Tăng chúng nghiêm chỉnh tuân thủ “共住規約-Cộng trụ Quy ước”, bản thân Ngài tự khắc kỷ tuân thủ Quy cũ, bao thập kỷ như một ngày, Ngài xem Tăng chúng như huynh đệ, bất phân thân sơ, vì vậy Ngài được mọi người tôn kính quý trọng. Ngài đã góp phần trong việc thừa kế sự nghiệp hoằng dương pháp môn Tịnh Độ, cống hiến đại cuộc phát triển sự nghiệp phục hưng Phật giáo sau thời Pháp nạn “Cách mạng Văn hóa” tại Trung Quốc.

Sau năm Kỷ Mùi (1979), được sự kính tin của tăng, ni, phật tử địa phương, Ngài được suy cử các chức vụ Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Tô Châu. 

Năm Quý Hợi (1983), Ngài được suy cử Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Giang Tô. 

Năm Giáp Tuất (1994), Ngài được suy cử Phó Chủ tịch Hội đồng Tư nghị Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. 

Năm Mậu Dần (1998), Ngài được suy cử Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo thành phố Tô Châu. 

Năm Quý Mùi (2003), vào tháng giêng, Ngài được suy cử Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Giang Tô. Đại hội Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Hội nghị Đại biểu toàn quốc lần thứ 9 Khai mạc tại Bắc Kinh vào ngày 19/04/2003, Ngài được suy tôn Chủ tịch Hội đồng Tư nghị Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc.

Thời “Cách mạng Văn hóa”, mặc dù bị cưỡng bức lao động khổ sai, nhưng thường nhật Ngài vẫn kiên trì Phật giáo tu trì, ly Miếu bất ly Sơn, không rời chốn thiền môn trong tâm thức, do đạo hạnh tinh chuyên, uy tín đức độ của Ngài khiến Chính quyền địa phương thành phố Tô Châu kính trọng và thành tâm cung thỉnh Ngài trụ trì Linh Nham Sơn Tự. 

Vào thập niên 80, nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc thực hiện chính sách cải cách đổi mới, bắt đầu toàn diện quán triệt thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo, Cơ sở tự viện Phật giáo lần lượt khôi phục sinh hoạt, tăng ni xuất gia càng ngày càng đông, Ngài là một trong những vị góp phần để Chấn hưng giáo dục Tăng già Phật giáo Trung Quốc sau Pháp nạn thời “Cách mạng Văn hóa”.

Trong sự nghiệp Giáo dục, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Học chủ trương “學修一體化, 學僧生活叢林化-Học Tu nhất thể hóa, Học tăng Sinh hoạt Tòng lâm hóa”, kiên trì học Thiên Thai tông, hành quy Tịnh độ, một trong những tài liệu giảng dạy “印光大師文鈔-Ấn Quang Đại sư Văn sao”. Yêu cầu mỗi cá nhân Học tăng Giải Hành hợp nhất, cần tu tam nghiệp, trường chay tuyệt dục, trang nghiêm Tăng tướng. Giới luật tuân thủ nghiêm minh. Tăng chúng mỗi ngày đều tham gia các khóa tụng, buổi Ngọ trưa tập thể Trai đường thọ trai, buổi chiều cuối tuần tham gia công ích lao động. Học viện mỗi năm Thu quý khai học sớm hơn so với Trường khác 20 ngày, để Học tăng thu nhiếp thân tâm. Toàn thể Học tăng tham gia nhập thất tinh tiến Phật thất vào ngày mồng 01 tháng 12 âm lịch.

Phật học viện hình thành và phát triển 21 năm, giáo dục đào tạo Tăng tài đức. Tổng cộng 360 Tăng sinh tốt nghiệp, và phân phối đến các nơi tùng sự pháp vụ, lợi lạc hữu tình. Một số trong họ từng đảm nhiệm các danh quan trọng trong các hiệp hội Phật giáo, hoặc trụ trì các tự viện Phật giáo, Giám viện hoặc Viện trưởng Phật học viện, và một số hoằng dương Phật giáo ở các quốc gia, Hoa Kỳ, Anh quốc, Singapore, Philippines, Canada, Austria, Hồng Kông và hoằng pháp lợi sinh các nước khác.

Pháp ngữ Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Học:
 
“Là người xuất gia, đảm nhiệm gia nghiệp Như lai, chẳng những tùy duyên để thích ứng với sự phát triển kinh tế xã hội, nhưng là môn đồ Thích tử cũng không quên căn bản của người xuất gia.

Trước hết tự thân nâng cao hoàn hảo tố chất, phát Đạo tâm, chính Đạo phong, nội cường tố chất, ngoại thụ hình tướng, đây là một ưu tiên cần phải có. Chẳng những Phật học viện kiến thiết khang trang, cho đến kiến thiết Cơ sở Tự viện nguy nga tráng lệ, nhưng người Tăng sĩ không thể vô Đạo tâm, Đạo tràng không có Đạo phong.

Đối với việc Từ thiện Xã hội lợi ích cộng đồng, thực hành Từ thiện không nhất định phải đóng góp nhiều, quan trọng ở chỗ kiện toàn trong triển khai việc thực hành Từ thiện đúng nghĩa.

Để hoằng dương tông phái đúng tông chỉ. Giáo dục Phật giáo Trung Quốc y cứ phù hợp tông chỉ mỗi tông phái.

Những người xuất gia, cá nhân mỗi người hôm nay nên ghi nhớ rằng cơm ăn, áo mặc, nhà ở, mọi phương tiện đều do thập phương tín chúng cúng dường, khi dùng tất để an tâm, dưỡng đạo, tri túc an bần lạc đạo.

Đạo tràng Tịnh độ, theo lời giáo huấn của Liên Tông Thập Tam Tổ Ấn Quang Đại Sư “專一念佛-Chuyên nhất Niệm Phật”.

Ta bà quả mãn, hóa duyên ký tất, Đương đại Thái Đẩu Tịnh độ tông, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Ngọc trang nghiêm viên tịch vào lúc 22 giờ ngày 02 tháng 12 năm 2016 (Nông lịch ngày 04/11/Bính Thân). Trụ thế 94 xuân. Tăng tịch 69 Hạ. Giới tịch 69 Đông.

Vân Tuyền (Nguồn: Phụng Hoàng PG tổng hợp)
Vân Tuyền
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ