Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ tư, 06/07/2016, 10:16 AM

Trung Quốc: Trưởng lão HT.Thành Cương, trụ trì Trường Xuân Hộ Quốc Tự viên tịch

Trưởng lão HT.Thành Cương, Trung hưng Trường Xuân Hộ Quốc Bát Nhã Tự tự an tường viên tịch tại Phương trượng thất vào lúc 05h50p, ngày 02/06/Bính Thân (05/07/2016).

 
Trưởng lão HT.Thành Cương nguyên quán Trường Xuân, Cát Lâm, Trung Quốc. Sinh năm 1944. Năm 15 tuổi bắt đầu ăn chay trường, thường khuyến khích người phóng sinh. 

Năm 1980, Ngài đến Hộ Quốc Bát Nhã Trường Xuân Tự, Thiền phái Thiên Thai xin thế phát xuất gia với Trưởng lão HT.Chú Bồi. 

Năm 1981, Ngài được Hòa thượng bổn sư gửi đến Phật Học viện Thê Hà Sơn tu học, và sau đó trở về đảm nhậm Phương trượng trụ trì Hộ Quốc Bát Nhã Trường Xuân Tự. Thường vụ Lý sự Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Cát Lâm.

Trưởng lão HT.Thành Cương dùng ngôn truyền thân giáo dẫn đạo hậu học, cuộc sống an bần lạc đạo, thâm nhập kinh tạng, nghiêm cẩn tu học, một lòng vì đạo, vì pháp quên mình. 

Pháp hội truyền thụ tam đàn đại giới tại Quảng Hóa Tự, Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, được diễn ra từ tháng 10/1996 đến ngày 15/01/1997, tam sư Hòa thượng, Yết Ma, Giáo thọ các vị đương vi Trưởng lão Pháp sư Minh San, Trưởng lão Pháp sư Nhất Thành, Trưởng lão Pháp sư Truyền Ấn, thất vị tôn chứng đương vi, Trưởng lão HT.Thành Cương, Pháp sư Học Thành, pháp sư Diệu Hoa...

Năm 1983, Trưởng lão HT.Thành Cương đảm nhậm Phương trượng trụ trì Hộ Quốc Bát Nhã Trường Xuân Tự, từ đây Ngài lo khôi phục đạo tràng, tiếp tăng độ chúng, đặc biệt chú trọng hoằng dương Phật pháp, phổ độ chúng sinh.

Năm 1992, Ngài trùng hưng giảng đường Bát Nhã, thường niên giảng kinh, thuyết pháp, thường có hơn 300 đại chúng thính pháp văn kinh. Ngài giảng giải các kinh luận như “Bát Nhã Tâm kinh”,“Kim Cương kinh”, “Lăng Nghiêm kinh”, “Phật Di Giáo kinh”, “Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương kinh”, “Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác kinh”, “Quy Sơn Đại Viên Thiền Sư Cảnh Sách”, “Đại Thừa Khởi Tín Luận”.... xiển thuật giáo lý đại thừa, khiến đại chúng ngộ minh thật tướng, đồng thời Ngài rất chú trọng pháp môn Tịnh độ, những năm cuối đời, Ngài giảng giải pháp môn Tịnh độ và xuất bản các tác phâm “Tịnh Độ Pháp Ngữ Tập Yếu”, “Bát Nhã Pháp Vũ”.

Đương thời Trưởng lão HT.Thành Cương với tâm từ bi hoan hỷ, với phương thức giảng dạy Phật pháp, ngôn ngữ chân thật, sức hấp dẫn thuyết phục, nghĩa lý thâm áo Phật kinh. Ngài diễn giảng thông suốt, dễ hiểu, khiến người nghe nhiếp tâm, thân khẩu ý tam nghiệp thanh tịnh. Ngài khai giải nhất tâm chi pháp, thật tướng chi lý, lấy hàng phục tâm làm phương tiện độc đáo trong ứng xử.

Vân Tuyền (nguồn: PG Trung Quốc online)

TIN LIÊN QUAN

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Tầm quan trọng của Giới – Định – Tuệ trong đời sống tu tập

Quốc tế 19:25 23/06/2022

Giới, Định, Tuệ là nội dung cốt yếu cho sự tu học của người xuất gia. Đây là con đường duy nhất mà hành giả phải kinh qua để tiến đến giác ngộ giải thoát.

Có nên thờ Bồ-tát Địa Tạng tại tư gia?

Quốc tế 16:25 23/06/2022

Theo giáo điển Phật giáo Bắc tông, Bồ-tát Địa Tạng có công hạnh vĩ đại nguyện cứu độ hết chúng sinh trong địa ngục mới thành Phật (Địa ngục vị không thệ bất thành Phật/ Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ-đề).

Nương tựa Đức Phật Dược Sư

Quốc tế 15:10 23/06/2022

Là người con Phật, hẳn nhiên, ai cũng từng nghe đến hồng danh Đức Phật Dược Sư được xưng tụng là "Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật".

Người hiểu được thuyết luân hồi của Phật dạy thì cuộc sống nội tâm vững vàng

Quốc tế 14:36 23/06/2022

Người hiểu được thuyết luân hồi của Phật dạy thì cuộc sống nội tâm vững vàng, nghèo không trách, giàu không tự cao. Bởi biết bây giờ ta hưởng mà không làm tốt nữa thì mai kia tuột xuống sẽ khổ, hiện giờ mình bị những đày đọa thì vui vẻ chấp nhận, sửa lại đừng để tuột xuống nữa mà phải nâng lên.