Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Từ điển phật học online
Từ điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bạn đang tìm kiếm để hiểu ý nghĩa của từ khóa . Ý nghĩa của từ dạ theo Tự điển Phật học như sau:

có nghĩa là:

Ban đêm—Night.

Trên đây là ý nghĩa của từ trong hệ thống Tự điển Phật học online do Cổng Thông tin Phật giáo Việt Nam cung cấp. Các từ khóa khác về Phật học trên hệ thống sẽ được tiếp tục cập nhật.

Cảm ơn bạn đã truy cập Tự điển Phật học online trên trang nhà.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các từ khóa Phật học khác có cùng ký tự tương ứng trên Tự điển Phật học online:

dã bàn tăng dã bàn tăng dã bố thí da bọc xương dã ca minh dã can dã cán minh dã cán minh da cầu na hoa nhĩ khắc nhã da cầu na hoa nhĩ khắc nhã
Tự điển Phật học online được cung cấp bởi Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam.