Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Từ điển phật học online
Từ điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bạn đang tìm kiếm để hiểu ý nghĩa của từ khóa . Ý nghĩa của từ ma theo Tự điển Phật học như sau:

có nghĩa là:

Màra (S). Destroyer, Evil One, Devil; murderer, hinderer. disturber destroyer. He is a deva, often represented with a hundred arms and riding on an elephnt. He sends his daughters, or assume monstruous forms or inspires wicked men, to seduce or frighten the saints. He resides with legions of subordinates in the heaven Paranirmita Vasavartin situated on the top of the Kàmadhatu. He is also called Tha hóa tự tại thiên. There are various categories of màras, e.g. ấm ma skandha-màra, dục ma passion-màra, etc.

Trên đây là ý nghĩa của từ trong hệ thống Tự điển Phật học online do Cổng Thông tin Phật giáo Việt Nam cung cấp. Các từ khóa khác về Phật học trên hệ thống sẽ được tiếp tục cập nhật.

Cảm ơn bạn đã truy cập Tự điển Phật học online trên trang nhà.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các từ khóa Phật học khác có cùng ký tự tương ứng trên Tự điển Phật học online:

Ma-nô-sa 末奴沙 ma ma ma mả ma ma
Tự điển Phật học online được cung cấp bởi Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam.