Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Từ điển phật học online
Từ điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bạn đang tìm kiếm để hiểu ý nghĩa của từ khóa . Ý nghĩa của từ Ma-nô-sa 末奴沙 theo Tự điển Phật học như sau:

có nghĩa là:

Ma-nô-xa 摩奴闍 [ja] マヌシャ manusha ||| A transcription of the Sanskrit manuṣya, which means the existence of human beings 人間, especially among the six destinies 六趣. 〔阿毘達磨順正理論 1562.29.397c13〕
=> Phiên âm từ chữ manuṣya trong tiếng Sanskrit, có nghĩa là sự hiện hữu của con người, đặc biệt là trong sáu nẻo luân hồi (lục thú 六趣).

Trên đây là ý nghĩa của từ trong hệ thống Tự điển Phật học online do Cổng Thông tin Phật giáo Việt Nam cung cấp. Các từ khóa khác về Phật học trên hệ thống sẽ được tiếp tục cập nhật.

Cảm ơn bạn đã truy cập Tự điển Phật học online trên trang nhà.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các từ khóa Phật học khác có cùng ký tự tương ứng trên Tự điển Phật học online:

Ma-nô-sa 末奴沙 ma ma ma mả ma ma
Tự điển Phật học online được cung cấp bởi Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam.