tự điển phật học online
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bạn đang tìm kiếm để hiểu ý nghĩa của từ khóa . Ý nghĩa của từ panga theo Tự điển Phật học như sau:

có nghĩa là:

Panga (P)Một trong 100 vị Độc Giác Phật đã trú trong núi Isigili.

Trên đây là ý nghĩa của từ trong hệ thống Tự điển Phật học online do Cổng Thông tin Phật giáo Việt Nam cung cấp. Các từ khóa khác về Phật học trên hệ thống sẽ được tiếp tục cập nhật.

Cảm ơn bạn đã truy cập Tự điển Phật học online trên trang nhà.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các từ khóa Phật học khác có cùng ký tự tương ứng trên Tự điển Phật học online:

a nan vấn sự phật cát hung kinh a nan đà tháp tự a nan đà tháp tự a phạ lư tích đế thấp phạt la a phan a phan á pháp á pháp á pháp a phạt la thế la
Tự điển Phật học online được cung cấp bởi Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam.