Tag: tu học để cuộc sống thanh thản

Phật giáo: Triết lý sống của thời đại

Ngày nay, chúng ta nương theo đức Phật Di Đà tu, về vô lượng thọ của Ngài, tức vấn đề sức khoẻ, tại sao Ngài sống đạm bạc mà lại khỏe mạnh, trường thọ. Từ đó, chúng ta tu, làm chủ bản thân hay làm thế nào để xây dựng cuộc sống mình không bị khổ sở vì bệnh tật thể xác lẫn tinh thần.
10:27 18/11/2019