Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Sinh tử qua lăng kính của người giác ngộ

Sinh tử qua lăng kính của người giác ngộ

Hai chữ “Sinh tử” đã khiến cho biết bao nhiêu người bất kể trí ngu giàu nghèo từ xưa đến nay đều phải lưu ý tới và khổ tâm vì nó. Người trí thì đối diện với nó và tìm cách để giải quyết nó và thoát khỏi nó một cách vĩnh viễn. Kẻ ngu thì sợ hãi nó, trốn tránh nó và làm mọi cách để quên nó trong hiện tại một cách tạm thời. 
Xin chào tử thần, chào từ biệt cõi đời

Xin chào tử thần, chào từ biệt cõi đời

Tư liệu 07/04/2020, 21:07

Ðức Phật dạy: Thân bệnh nhưng đừng để tâm bệnh. Chúng ta có thể không làm được gì nhiều cho thân nhưng chúng ta có thể làm được gì đó cho tâm. Chúng ta có thể giữ tâm bình tĩnh khi chúng ta đau yếu.

Cảnh tượng sau khi thoát ra thân ngũ uẩn

Cảnh tượng sau khi thoát ra thân ngũ uẩn

Tư liệu 06/04/2020, 19:10

Khi chúng ta thoát ra khỏi thân ngũ uẩn này, thì bỗng nhiên thấy trước mặt mình ba cái hố thật lớn, một hố đen, một hố trắng và một hố đỏ. Tùy theo hố sâu hay cạn, ba cái hố này tiêu biểu cho tham, sân, si của mình biến hiện từ tâm ra.

Oan oan tương báo

Oan oan tương báo

Tư liệu 06/04/2020, 14:18

Con người đối với nhau nếu sinh ác ý, tạo tội, tạo ác nghiệp thì oan gia sẽ trở lại đối đầu với nhau mãi mãi, không ngừng tạo nghiệp khiến cho chính bản thân mình bị đọa lạc thành súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, chúng ta không thể không cẩn thận.

Quả báo của thầy bói gạt người cầu lợi

Quả báo của thầy bói gạt người cầu lợi

Tư liệu 05/04/2020, 11:23

Có người chỉ xem bói như một sự giải trí, có người xem bói như một sự tham khảo, có người xem bói để củng cố nghị lực và niềm tin, có người xem bói và tin tưởng chắc chắn vào lời thầy bói phán dạy.

Ma quân cũng như ma vương làm gì có Tàm - Quý

Ma quân cũng như ma vương làm gì có Tàm - Quý

Nghiên cứu 01/12/2015, 17:09

Hạnh TÀM QUÝ là thiện tâm sở rất quan trọng; vì không có hạnh này, người ta dễ tạo tội lỗi và đi vào thế giới ác ma. Cảm thấy xấu hổ khi người xem thường mình, cảm thấy xấu hổ khi được người kính trọng, nhưng thực sự mình không đáng kính trọng. 

Phật giáo trong thời đại ngày nay

Phật giáo trong thời đại ngày nay

Nghiên cứu 24/11/2015, 11:26

Phật pháp nói rằng tất cả những điều có thể nói ra, có thể diễn tả, đều không có nghĩa thật, người xưa nói: “Cử tâm tức thác, động niệm tức quai” 舉心即錯 動念即乖 (nổi ý là lầm lỗi, động niệm là sai trái) đó là điều chúng ta nên thường xuyên cảnh giác.

Phật giáo là địa hạt cư sĩ Steve Jobs tìm đến

Phật giáo là địa hạt cư sĩ Steve Jobs tìm đến

Tư liệu 18/11/2015, 10:03

Phật giáo là địa hạt cư sĩ Steve Jobs tìm đến ? Đó là câu hỏi mà toàn bộ nội dung quyển sách nghiên cứu Phật giáo vừa phát hành với tiêu đề: “Becoming Steve Jobs, The evolution of a reckless upstart into a visionary leader” (Để trở thành một Steve Jobs. Con đường từ một người liều lĩnh đến thủ lĩnh với tầm nhìn xa rộng) đi tìm lời giải.

Đại thừa Pháp Vương Sakya và Lịch sử dòng truyền thừa Sakya

Đại thừa Pháp Vương Sakya và Lịch sử dòng truyền thừa Sakya

Tư liệu 13/11/2015, 15:22

Truyền thừa Sakya là một trong bốn truyền thống tâm linh vĩ đại tại Tây Tạng. Truyền thống này đóng một vai trò quan trọng trong sự trì giữ và phát triển giai đoạn tân Tantra vào thế kỷ thứ 11.

Trở về nguồn cội Lâm Tỳ Ni

Trở về nguồn cội Lâm Tỳ Ni

Tư liệu 12/11/2015, 11:05

Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, đức Phật hứa khả rằng, có bốn thánh tích mà bất cứ thiện nam, tín nữ nào đến chiêm bái với lòng thành kính sẽ hưởng được phước báu vô lượng.

Vô dược liệu pháp

Vô dược liệu pháp

Nghiên cứu 06/11/2015, 10:45

Vô dược liệu pháp xưa nay các nước đều có, nếu sưu tập lại có thể thành một hệ thống cụ thể, nay diễn tả theo từng môn loại, trong đó có cái thì có pháp mà vô lý, có cái thuộc về bí truyền, khó giải thích theo lý luận khoa học hiện đại

Tâm như hư không vô sở hữu

Tâm như hư không vô sở hữu

Nghiên cứu 04/11/2015, 09:05

Bản thể của tâm vô sở hữu tức là trống rỗng, vì trống rỗng nên gọi là Tính Không, vì tính không nên cùng khắp không gian thời gian. Cùng khắp không gian thì chẳng có khứ lai nên gọi là Như Lai, nghĩa là đúng như bản lai; cùng khắp thời gian thì không có gián đoạn sinh diệt nên gọi là Niết Bàn. 

Đại ý phẩm Phổ Môn trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Đại ý phẩm Phổ Môn trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Nghiên cứu 02/11/2015, 08:39

Phải biết Quán Thế Âm Bồ-tát là dùng con mắt để nghe chứ không phải dùng lỗ tai, nếu chúng ta dùng con mắt nghe được mới là Quán Thế Âm, đạt đến cảnh giới này tất cả khổ đều được giải thoát.

Diễn nghĩa Bạch y chân ngôn trong tiếng Phạn

Diễn nghĩa Bạch y chân ngôn trong tiếng Phạn

Nghiên cứu 28/10/2015, 17:27

Rāja (राज) là hô cách số ít trong bảng biến thân số ít của Rāja (राज) ở dạng giống đực. Rāja (राज) có những nghĩa được biết như: vua, người lãnh đạo, đấng tối cao, quan trọng nhất, chủ yếu, tối cao, không có giới hạn,  quyền lực  cao nhất, hiệu nghiệm, thần hiệu, rất có hiệu lực, tuyệt hảo… 

50 ngôi vị của Bồ tát

50 ngôi vị của Bồ tát

Tư liệu 24/10/2015, 10:35

Thập Hồi Hướng Vị là một trong 50 ngôi vị tu tập của Bồ Tát. Thập Hồi Hướng Vị là chỉ từ ngôi vị thứ 31 đến ngôi vị thứ 40. Bồ Tát phát khởi tâm Thập Hồi Hướng với chủ ý là dùng tâm đại bi để cứu hộ tất cả chúng sinh.

Phản xạ có điều kiện của Pavlov và Phật pháp

Phản xạ có điều kiện của Pavlov và Phật pháp

Nghiên cứu 23/10/2015, 11:46

Mỗi con người chúng ta đều có thói quen chấp ngã, bởi vì chúng ta đã được hun đúc từ nhiều đời nhiều kiếp, rồi trong kiếp này từ lúc mới sinh ra cho tới khi đi học, trưởng thành, gia đình và xã hội đều huân tập thành thói quen chấp ngã. 

Ngữ vựng Phật học

Ngữ vựng Phật học

Nghiên cứu 21/10/2015, 09:29

PHÁP: 法: Tất cả sự vật hữu hình gọi là sắc pháp, vô hình gọi là tâm pháp, có thể tính gọi là hữu pháp, không thể tính gọi là vô pháp. Các pháp sắc, tâm, hữu, vô, gọi chung là Pháp giới.

Thế nào gọi là THIỀN?

Thế nào gọi là THIỀN?

Nghiên cứu 20/10/2015, 12:49

Đường lối thực hành của Thiền Tông là pháp trực tiếp, ngay đó hiển thị quả Phật. Chư Tổ nói: “Thấy phải thấy ngay, suy nghĩ là sai”. Kỳ thật quả đã được rồi thì nhân cũng đồng thời giải quyết xong, cho nên gọi là Thiền Đốn Ngộ. Định nghĩa của Thiền Đốn Ngộ là “Chẳng lập văn tự, chỉ thẳng tâm người, thấy tính thành Phật”.

Vai trò của tính không trong phương thức trị liệu hý luận

Vai trò của tính không trong phương thức trị liệu hý luận

Nghiên cứu 17/10/2015, 12:03

Trong cuộc sống thường nhật của con người, ngôn ngữ đóng vai trò vô cùng trọng yếu. Không có ngôn ngữ con người không thể diễn đạt được bất cứ điều gì, từ những cảm quan thường nghiệm đến những tư duy siêu việt.

Trích đoạn và giảng giải Kinh Lăng Nghiêm

Trích đoạn và giảng giải Kinh Lăng Nghiêm

Nghiên cứu 16/10/2015, 17:52

Tông Thông rằng: Bát Thức Quy Củ Tụng nói: “Kẻ ngu khó phân biệt giữa thức với căn, bởi vì căn với thức khó phân biệt đã lâu. Nếu nói căn chẳng phải thức thì căn là căn, thức là thức, vậy thì thức phải thấy căn, nhưng thật thì chẳng thấy. 

Duy Tâm Quyết

Duy Tâm Quyết

Nghiên cứu 13/10/2015, 08:49

Nói đến chữ tâm chẳng phải chân, vọng, hữu, vô có thể phân biệt được; chẳng phải văn tự. Lời nói có thể diễn tả được. Nhưng các bậc Thánh ca ngợi, các Hiền triết giải thích, ngàn lối khác nhau, chỉ là tùy theo đương cơ mà giả lập phương tiện, cuối cùng đều quy về một pháp mà thôi.

Xem thêm