Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Giáo lý Trung đạo (I)

Giáo lý Trung đạo (I)

Trung đạo không chỉ là quan điểm sống của Phật giáo, biểu thị tinh thần trung dung cởi mở không cố chấp, nó còn là một hệ thống triết học thâm sâu của Phật giáo Đại thừa, cụ thể là trường phái Trung quán (Mādhyamaka, Mādhyamika).
Thiền hay Tịnh tốt cho phút lâm chung?

Thiền hay Tịnh tốt cho phút lâm chung?

Tư liệu 12/06/2020, 05:57

Hiện tại nếu chúng ta có tâm tu tập và tu tập tốt thì dù là tu Tịnh hay tu Thiền, thảy đều được lợi ích trong hiện tại và lúc lâm chung. Vấn đề là phước nghiệp chúng ta không được tốt, nên không gặp được thầy lành bạn tốt, hoặc gặp được thầy lành bạn tốt rồi, lại không chịu tu.

Hạnh Bồ Tát và Kinh Kim Cương

Hạnh Bồ Tát và Kinh Kim Cương

Nghiên cứu 11/06/2020, 10:48

Trong nghĩa đơn giản nhất, tu Hạnh Bồ Tát là những người ra sức hoằng pháp và không muốn Chánh pháp bị đoạn đứt, bất kể người này có thọ giới Bồ Tát hay không.

Cúng dường cơm cháy chuyển nghiệp đọa địa ngục thành sinh thiên

Cúng dường cơm cháy chuyển nghiệp đọa địa ngục thành sinh thiên

Tư liệu 10/06/2020, 09:41

Đức Phật và Thánh đệ tử là những ruộng phước tối thắng, bất khả thuyết, có thể chuyển nghiệp ác đọa địa ngục của người sắp mất thành nghiệp thiện sinh lên thiên giới.

Mình là gì?

Mình là gì?

Nghiên cứu 08/06/2020, 11:25

Nếu cái nghĩ là mình thì khi không nghĩ là không có mình. Không nghĩ mà có mình thì cái nghĩ không phải là mình rồi. Bấy nhiêu đó đủ chứng minh cái suy nghĩ không phải là mình, vì nó chợt có chợt không. Những thứ lăng xăng lặng hết thì tri giác hằng hữu.

Nhờ niệm Phật được giải oán thù

Nhờ niệm Phật được giải oán thù

Tư liệu 14/03/2020, 09:00

Trong tâm niệm Phật, tâm được thanh tịnh; tâm không niệm Phật thì là niệm ngũ dục, lục trần, tâm sẽ vẩn đục. Tâm nếu bất tịnh, thì làm sao có thể cảm ứng được?

Kiến trúc và đặc điểm thờ phượng hệ của phái Khất sĩ

Kiến trúc và đặc điểm thờ phượng hệ của phái Khất sĩ

Nghiên cứu 14/03/2020, 07:00

Vào trong Đại hùng bảo điện, đối trước Bổn Sư là đối trước Phật tánh sáng suốt hằng thanh tịnh của chính mình dứt sự ràng buộc của phiền trược khổ đau, dứt sự đối đãi của thế gian thường tình, vượt lên trên 2 phạm trù có và không, sanh và tử, chỉ có sự thanh khiết thuần tịnh của hương vị giải thoát.

Tính bình đẳng của Bát kỉnh pháp

Tính bình đẳng của Bát kỉnh pháp

Nghiên cứu 13/03/2020, 13:59

Vì sao Đức Phật cho nữ giới xuất gia? Bởi Ngài thấy rõ, tất cả chúng sinh đều có Phật tính và có khả tính giác ngộ. Đây chính là nền tảng vững chắc nhất về thực tính bình đẳng và tinh thần bình đẳng của Phật giáo, và là kim chỉ nam để Đức Phật cư xử với tất cả chúng sinh.

Điều trị bệnh trầm cảm dưới góc nhìn của Đạo Phật

Điều trị bệnh trầm cảm dưới góc nhìn của Đạo Phật

Nghiên cứu 11/03/2020, 17:08

Bệnh trầm cảm có thể phát sinh từ một trường hợp có lý do rõ rệt và bạn có thể áp dụng một pháp thiền định phù hợp để giải toả trường hợp đặc biệt đó.

Khác biệt giữa Hộ pháp trong Phật giáo và lực lượng tín ngưỡng dân gian thần quyền

Khác biệt giữa Hộ pháp trong Phật giáo và lực lượng tín ngưỡng dân gian thần quyền

Nghiên cứu 11/03/2020, 09:17

Theo các tổ thầy, năng lượng của Hộ pháp trong Phật giáo được coi là “Bạch thần thông” tức là năng lực của chánh pháp (minh bạch) mang lại lợi ích tích cực cho việc giác ngộ - giải thoát.

Tình yêu thương là liều thuốc tiên chữa bệnh

Tình yêu thương là liều thuốc tiên chữa bệnh

Nghiên cứu 11/03/2020, 08:58

Có thể bạn chưa tin nhưng nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy điều mà tế bào ung thư sợ nhất không phải là hóa trị hay bất kỳ loại thuốc trị ung thư nào.

Một tiếng Di Đà khiến xe được ngừng lại

Một tiếng Di Đà khiến xe được ngừng lại

Tư liệu 10/03/2020, 15:12

Sức mạnh của câu niệm Phật thật vi diệu, không có một thế lực ma quỷ, oan hồn nào có thể lấn át được.

Ăn mặn hay ăn mạng, cách gọi nào đúng?

Ăn mặn hay ăn mạng, cách gọi nào đúng?

Tư liệu 10/03/2020, 13:58

Ở Việt Nam, danh từ “chay” được đọc chệch từ từ “trai” có nghĩa là “thanh tịnh”. “Ăn mặn” là đọc chệch từ “ăn mạng”, tức là ăn mạng sống của loài vật hữu tình.

Địa Tạng Bồ Tát chỉ điểm bình an

Địa Tạng Bồ Tát chỉ điểm bình an

Tư liệu 09/03/2020, 10:01

Địa Tạng Bồ Tát - vị đại Bồ Tát thường cứu chúng sinh trong đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hay những vong linh mới mất trong bốn mươi chín ngày, hay ngày giỗ ông bà, cha mẹ, anh chị em, hay lục thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, hiện tại, vị lai...

Về nhà sư gốc Việt trở thành một 'Cao Tăng Tây Tạng'

Về nhà sư gốc Việt trở thành một 'Cao Tăng Tây Tạng'

Tư liệu 09/03/2020, 09:50

Đây là điều đặc biệt vì nhà sư là người đầu tiên rời Hoa Kỳ qua Ấn Độ xuống tóc trong một tu viện Tây Tạng vào dịp Tết Kỷ Mão 1999, khi mới 12 tuổi. Đặc biệt hơn nữa, đây là người Việt Nam đầu tiên được truyền thừa trong lịch sử hơn ngàn năm của Phật giáo Tây Tạng. 

Quả báo phá thai của cô gái trẻ khiến người khác rùng mình

Quả báo phá thai của cô gái trẻ khiến người khác rùng mình

Tư liệu 08/03/2020, 08:07

Câu chuyện xảy ra tại một phòng khám của Trung Quốc. Một cô gái trẻ giấu tên đã đến phòng khám để phá thai trong bụng đã 8 tuần tuổi vì trót dại với người yêu.

Chí thành niệm Phật được vãng sanh với sắc diện hòa vui

Chí thành niệm Phật được vãng sanh với sắc diện hòa vui

Tư liệu 07/03/2020, 13:55

Người niệm Phật, nếu như đến lúc thọ mạng hết, thì chỉ có Tây phương Tam Thánh theo âm thanh mà đến tiếp dẫn vãng sanh về nước Phật, một đời thành tựu, vĩnh viễn không có đọa lạc trong lục đạo thọ cái khổ luân hồi này nữa.

Giới hạn của văn học Phật giáo

Giới hạn của văn học Phật giáo

Nghiên cứu 07/03/2020, 08:01

Trúc biếc xanh xanh, đâu cũng là pháp thân. Hoa vàng rậm rạp, đâu cũng là Bát nhã. Như vậy, lý tưởng của các nhà Đại thừa là không chỉ học hỏi Chánh Pháp từ kinh điển. Họ học bất cứ ở đâu, từ những sự thể vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày.

Quả báo bác sĩ nạo phá thai bị đày địa ngục vạn năm

Quả báo bác sĩ nạo phá thai bị đày địa ngục vạn năm

Tư liệu 06/03/2020, 12:45

Bác sĩ nạo phá thai làm đứa trẻ đau khổ như thế nào thì khi chuyển sanh làm người sẽ mượn các loại bệnh tật chịu đựng lại những đau khổ đó.

Thiền định Phật giáo và khoa sinh học

Thiền định Phật giáo và khoa sinh học

Nghiên cứu 06/03/2020, 08:43

Mục đích của Phật giáo và khoa học là khám phá ra qui luật của tự nhiên, và cuối cùng là để đạt đến mục tiêu đã định bằng cách áp dụng những kỹ thuật chính xác. Ðức Phật đã nói: “Hãy đến và thấy”. Còn bức thông điệp của bài này là: Hãy Hành Thiền, Thực Nghiệm và Thể Nghiệm.

Diêm Vương cũng sợ Phật A Di Đà

Diêm Vương cũng sợ Phật A Di Đà

Tư liệu 05/03/2020, 17:00

Người niệm Phật, nếu như đến lúc thọ mạng hết, thì chỉ có Tây phương Tam Thánh theo âm thanh mà đến tiếp dẫn vãng sanh về nước Phật, một đời thành tựu, vĩnh viễn không có đọa lạc trong lục đạo thọ cái khổ luân hồi này nữa.

Xem thêm