Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Trích báo cáo về quá trình vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam

Trích báo cáo về quá trình vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam

Phật giáo đồ Việt Nam, trong mọi tình huống khó khăn của đất nước đã luôn luôn xích lại gần nhau, cố gắng tập họp hàng ngũ, xây dựng lại lực lượng, để chấn hưng đạo pháp phục vụ dân tộc một cách hữu hiệu và đắc lực hơn. Chỉ kể từ sau cách mạng tháng Tám thành công đến nay đã có bốn cuộc vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam.
Giải mã Thiền định về Lửa Tam muội Tumo trong Mật Tông Tây Tạng

Giải mã Thiền định về Lửa Tam muội Tumo trong Mật Tông Tây Tạng

Nghiên cứu 12/07/2019, 08:00

Điểm rốt ráo của pháp tu nội hỏa là đạt sự chứng ngộ tối hậu về các hiện tượng như chúng vốn là. Đầu tiên con sẽ phát sinh hơi ấm. Hơi ấm dẫn đến hỷ lạc. Nhận ra được bản tánh của hỷ lạc, con sẽ nhận thấy tánh Không. Trong tánh Không, con trực nhận tánh chiếu soi rỗng rang của bản tâm.

Hiểu cho đúng khái niệm 'khổ' và 'cứu khổ' trong giáo lý đạo Phật

Hiểu cho đúng khái niệm 'khổ' và 'cứu khổ' trong giáo lý đạo Phật

Nghiên cứu 11/07/2019, 19:30

Người ta thường gọi đạo Phật là đạo cứu khổ. Do đó, có nhiều người hiểu lầm rằng đạo Phật chủ trương cuộc đời toàn là khổ não, cho nên có một số người theo đạo trở nên tiêu cực, bi quan, yếm thế.

Sống tỉnh thức là phép nhiệm màu mà đức Phật dành tặng chúng ta

Sống tỉnh thức là phép nhiệm màu mà đức Phật dành tặng chúng ta

Nghiên cứu 09/07/2019, 16:00

Tỉnh thức là gì? Cuộc sống vốn luôn vận hành, chúng ta thường xuyên chịu nhiều áp lực nặng nề với bao lo toan không hồi kết của kiếp người. Chính vì vậy mà Bùi Giáng đã từng viết “Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc; Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay…”.

Nghiên cứu về tế bào gốc dưới nhãn quan Phật học

Nghiên cứu về tế bào gốc dưới nhãn quan Phật học

Nghiên cứu 06/07/2019, 08:00

Phật giáo nhấn mạnh vào trí tuệ và từ bi và truyền thống lâu đời trong thực hành y học trong các tu viện, nên rất hoan nghênh triển vọng phát triển các phương pháp chữa bệnh và điều trị giảm bớt đau khổ cho con người. Tuy nhiên, Phật giáo đề cao nguyên tắc bất bạo động, không gây tổn hại.

Sử lược miền Vĩnh Nghiêm (Minh Mẫn)

Sử lược miền Vĩnh Nghiêm (Minh Mẫn)

Tư liệu 19/11/2012, 15:48

Dòng Vĩnh Nghiêm, ngoài cơ sở vật chất và lượng số Tăng ni khá lớn. Phả hệ tương đối tồn tục, nhưng sắc thái tâm linh vẫn chưa có một hương vị đặc thù nào để sử gia có thể phân biệt dòng Vĩnh Nghiêm khác với các giáo hệ đương đại mà Nhật Bản, Cao ly có một ranh giới rõ ràng cho các dòng phái.

Tự tánh Quán Âm - Phần 3 (Minh Mẫn)

Tự tánh Quán Âm - Phần 3 (Minh Mẫn)

Nghiên cứu 19/11/2012, 06:08

Ngài thông thấu mọi âm ngữ của chúng sanh, dùng âm ngữ diệu pháp để diễn đạt diệu pháp dưới mọi hình thái độ chúng sanh đủ mọi căn cơ trong mọi tướng trạng. Đó là loại âm ngữ dung thông tam giới. Bồ Tát Diệu Âm do hành pháp thiền giải nhất thiết ngôn ngữ của chúng sanh nên thành tựu nhiều công đức và độ thoát vô số chúng sanh nhập vào tri kiến Như Lai.

Tự tánh Quán Âm (Minh Mẫn)

Tự tánh Quán Âm (Minh Mẫn)

Nghiên cứu 19/11/2012, 06:01

Âm thanh cũng thế, chúng có một tự tánh nhất định, chúng sanh điên đảo bởi âm thanh, nhưng âm thanh cũng giúp chúng sanh tìm về thực tại. Chính vì thế có những bậc Bồ Tát nương âm thanh để giải thoát, quán âm thanh để biết đến sự khổ đau của chung sanh, tức nhờ quán xét âm tục để hóa giải mọi phiền não kiếp người.

Những vấn đề triết học Phật giáo – siêu hình học

Những vấn đề triết học Phật giáo – siêu hình học

Nghiên cứu 18/11/2012, 16:08

Việc nghiên cứu triết học Phật giáo trên cơ sở những văn bản hệ thống được giữ lại trong các bản dịch Trung quốc đã chiếu luồng sáng mới vào những vấn đề thế giới quan Phật giáo được biết ở Âu châu, đồng thời đặt ra một loạt những vấn đề mới mà cho đến nay vẫn còn chưa được đưa ra trong các công trình về Phật giáo. Nhiều cái đã không có thể biết vì hoặc thiếu những tài liệu, hoặc tài liệu hiện có không được sử dụng. 

Đại cương chương trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nhiệm kỳ I

Đại cương chương trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nhiệm kỳ I

Tư liệu 18/11/2012, 09:08

Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trương phát triển tình đồng đạo với Phật tử các nước, đoàn kết hữu nghị với các tổ chức nhân dân yêu chuộng Hòa bình tiến bộ trên thế giới, sưu tầm, nghiên cứu và phổ biến các lời Phật dạy về hòa bình

Pháp lệnh của UB Thường vụ Quốc hôi về tín ngưỡng, tôn giáo

Pháp lệnh của UB Thường vụ Quốc hôi về tín ngưỡng, tôn giáo

Tư liệu 26/10/2012, 16:48

Việc di dời các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo do yêu cầu của quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải được trao đổi trước với người đại diện của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo và thực hiện đền bù theo quy định của pháp luật.

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Đại hội I)

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Đại hội I)

Tư liệu 20/10/2012, 11:20

Hiến chương này gồm có 11 chương và 46 điều được Đại hội đại biểu thống nhất Việt Nam cả nước soạn, duyệt, nhất trí thông qua và biểu quyết

Tuyên bố của Hội nghị Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam

Tuyên bố của Hội nghị Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam

Tư liệu 21/08/2012, 09:29

Thấm nhuần tinh thần từ bi,  hòa bình của Đức Phật, Đại hội Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam cực lực lên án chính sách hiếu chiến của các thế lực đế quốc và phản động do đế quốc Mỹ cầm đầu.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I và chương trình hoạt động nhiệm kỳ II của HĐTS tại Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ II GHPGVN

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I và chương trình hoạt động nhiệm kỳ II của HĐTS tại Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ II GHPGVN

Tư liệu 10/01/2012, 11:17

Với đạo Phật - một tôn giáo duy nhất không dựa vào thần quyền và không dựa vào giáo quyền, điều kiện cốt yếu để giải thoát trước tiên là vượt ra khỏi sự trói buộc của tham - sân - si. Muốn thế, phải diệt trừ phiền não căn bản

Xem thêm