Nước rút, người và vật đều bình an nhờ niệm Phật

Chư Phật, chư Bồ Tát thật là từ bi, bình đẳng, bất cứ người nào chỉ cần chịu chí thành xưng niệm, liền được lợi ích rất lớn, vạn sự đều bình an.
14:16 11/10/2019

Bồ tát gia bị khai mở trí tuệ cho tôi

“Trong tâm tôi khấn thầm đức Quán Thế Âm Bồ Tát gia bị khai mở trí tuệ cho tôi để có thể ứng phó theo ý muốn, đối đáp trôi chảy, nếu không thì hôm nay bị xui xẻo rồi!”
14:58 09/10/2019

Ngã xuống kênh rạch, niệm Phật được cứu

Câu chuyện cảm ứng của cháu gái Trần Phi Lâm. Cô cháu họ này mới đầu cũng không tin Phật và cực lực phản đối lòng thành tin Phật của ông chú. Muốn lìa khổ được vui cần phải niệm A Di Đà Phật, lúc nguy cấp, sợ hãi càng phải cố sức niệm A Di Đà Phật.
10:28 08/10/2019

Hằng thuận chúng sinh

Dân chúng còn chưa biết tu tập, cầu đạo giải thoát, Ngài phải ra cáo thị để kêu mời pháp sư nói pháp để dân chúng và nhà vua nhờ đó mà có thể tu tập. Đó chính là hạnh nguyện hằng thuận chúng sinh của đức vua, một trong mười đại nguyện của Bồ tát Phổ Hiền.
19:42 07/10/2019

Nước Đại bi khiến cho thai nhi đã chết sống lại

“Nếu như yêu cầu tự mình hoặc là người khác tiêu tai thoát nạn, hết bệnh khổ nhất định phải sớm tối tụng niệm một quyển kinh A Di Đà, bảy biến chú vãng sanh, vài trăm câu Thánh hiệu A Di Đà Phật, nếu như người không biết tụng kinh A Di Đà, thì chỉ niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật cũng được".
08:56 07/10/2019

Tại sao phải niệm Phật

Chúng ta nên biết rằng, muốn được vãng sinh thì phải gây nghiệp nhân Tịnh độ, nghĩa là ta phải tiêu diệt ác nghiệp, nuôi dưỡng thiện căn và phước đức rồi nối liền thiện căn và phước đức ấy với cõi Cực lạc bằng phép niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà.
16:05 05/10/2019

Phàm làm việc gì phải xét hậu quả

Một ngàn lượng vàng còn rẻ, nhờ bài học này mà quan Ngự y được hối ngộ, khỏi bị tội tử hình và tru di tam tộc, nhờ bài học này nước nhà khỏi mất, dân ta khỏi lầm than và cũng nhờ bài học này mà tánh mạng ta khỏi chết.
08:04 05/10/2019
Phật Giáo

Thuốc A Già Đà trị được vạn bệnh

"Vừa thoa vào, thật là loại thuốc có công hiệu đặc biệt: hết đau, nuôi thịt, sanh da, ba phần đều tốt, sáng hôm sau khỏi được phân nửa, ba ngày sau khỏi hẳn. Đây đều là sự linh cảm của Phật, Bồ Tát từ bi đặc biệt gia hộ, thật là thuốc đến bệnh tiêu, nếu không thì đi không được rồi".
15:31 04/10/2019

Một câu Phật hiệu khởi tử hồi sinh

Trì niệm Phật hiệu với niềm tin vào chư Phật, chư Bồ tát để khởi tử hồi sinh, một câu chuyện có thực làm chúng ta có thêm niềm tin hơn vào niệm danh hiệu chư Phật, chư Bồ tát để không chỉ mang lại lợi lạc cho bản thân mình mà cho cả mọi người
11:18 02/09/2019

Phật pháp nhiệm màu: Niệm Phật dứt trừ các bạo bệnh

Câu chuyện dưới đây chính là câu chuyện niệm A Di Đà Phật giải trừ được căn bệnh vô phương cứu chữa của "Lão Bồ Tát".
21:41 25/08/2019

Niệm Phật để giải thoát vong hồn theo quấy phá

Câu chuyện dưới đây chính là câu chuyện niệm A Di Đà Phật giải thoát được vong hồn quấn quýt theo quấy phá.
18:52 24/08/2019

'Ma' hiển hiện thế nào trong kinh sách?

Có Ma hay không có Ma ? Ma là gì ? Ma ở đâu ? Ma có làm hại được ta hay không ? Phải trừ Ma như thế nào ?. Hãy quán tưởng để xem kinh sách Phật giáo nói gì về 'ma', thưa quý Phật tử!
20:49 16/08/2019

Báo Đuốc Tuệ đã 'tuyên chiến' với hủ tục đốt vàng mã như thế nào?

Với 12 bài viết về việc bỏ tục đốt vàng mã trên tổng số 258 số Đuốc Tuệ ra từ 10 tháng 12 năm 1935 đến 15 tháng 8 năm 1945 đủ thấy Hội Phật giáo Bắc Kỳ rất quan tâm đến vấn đề này.
12:38 15/08/2019

Ngọn lửa Thích Quảng Đức và biến cố Phật Giáo 1963 qua góc nhìn Thế giới

Hoà thượng Thích Quảng Đức người đầu tiên trong lịch sử Phật Giáo Việt Nam, sau nhiều tuần thiền định để tăng trưởng thêm nội lực, đã tự nguyện hy hiến cuộc đời cho đại nghĩa giữa ngã tư đường Phan Đình Phùng-Lê Văn Duyệt Sài-gòn sáng ngày 11.6.1963.
17:11 25/05/2019

Hoa ưu đàm - một chiến dịch truyền thông đánh vào sự mê tín của công chúng

Nhiều năm nay, nhiều phương tiện truyền thông hải ngoại thân Pháp luân công tuyên truyền về hình ảnh "hoa ưu đàm" và trích dẫn kinh sách Phật giáo nói loài hoa này xuất hiện tức là sẽ có bậc Chuyển luân Thánh vương xuất hiện hiển lộ trần gian, ám chỉ Giáo chủ Pháp Luân công Lý Hồng Chí.
13:05 24/05/2019

Chuyện Kinh Bách Dụ: Vợ ngu giả chết

Kinh Bách Dụ, một bộ kinh trong Đại Tạng chuyển tải ý nghĩa thâm diệu bằng những câu chuyện thí dụ rất sâu sắc. Nếu chúng ta không giải thích kinh thì khác gì kể chuyện, chẳng có ý nghĩa gì.
08:00 20/05/2019

Chuyện Kinh Bách Dụ: Người ngu ăn muối

Kinh Bách Dụ, một bộ kinh trong Đại Tạng chuyển tải ý nghĩa thâm diệu bằng những câu chuyện thí dụ rất sâu sắc. Nếu chúng ta không giải thích kinh thì khác gì kể chuyện, chẳng có ý nghĩa gì.
09:00 18/05/2019
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z