Phật Giáo

Tu theo pháp môn niệm Phật có tội với Phật Tổ hay không?

Thứ năm, 21/10/2013 | 14:26

Vấn đề có tội hay phước không phải tuỳ thuộc vào pháp môn tu tập mà tuỳ thuộc vào quan điểm, thái độ cũng như các cách thể hiện. Nếu một người nào vì quá tôn trọng pháp môn của mình mà chê bai, đả kích, dèm pha, xuyên tạc các pháp môn khác, thì người đó dù tu pháp môn nào cũng không có kết quả, vì các tâm sở bất thiện vẫn chưa được loại trừ.

Pháp môn niệm Phật cũng là một pháp môn trong nhiều pháp môn tu tập của Phật giáo Đại thừa. Nếu phật tử tu thành tâm và đúng cách thì chắc chắn kết quả tốt đẹp sẽ đến với phật tử. Nếu phật tử thấy rằng pháp môn niệm Phật phù hợp với căn tánh của phật tử thì cứ tiếp tục gia trì. Người viết tin tưởng phật tử đã đọc nhiều sách về Thiền Tông và Tịnh Độ, nhưng nếu phật tử chưa có dịp đọc tác phẩm niệm Phật Thập Yếu của HT. Thiền Tâm, một bậc cao Tăng tu có ấn chứng, thì xin phật tử bấm vào địa chỉ trên để đọc thêm.

Tác phẩm này được xem như là sách gối đầu giường cho người có duyên tu Tịnh Độ, và rất bổ ích cho những ai có tinh thần học hỏi giáo pháp chung. Hy vọng sau khi coi quyển này xong bao nhiêu nghi vấn về Thiền - Tịnh, có tội hay không có tội khi tu Phật bằng pháp môn Thiền Định hay Tịnh Độ, tự nó hoá giải mà không cần sự giúp đỡ của một tác nhân nào.

Vấn đề có tội hay phước không phải tuỳ thuộc vào pháp môn tu tập mà tuỳ thuộc vào quan điểm, thái độ cũng như các cách thể hiện. Nếu một người nào vì quá tôn trọng pháp môn của mình mà chê bai, đả kích, dèm pha, xuyên tạc các pháp môn khác, thì người đó dù tu pháp môn nào cũng không có kết quả, vì các tâm sở bất thiện vẫn chưa được loại trừ.

Ở đây cũng cần phân biệt rõ về quan điểm của những vị vì lợi ích chung cho nhiều người mà trình bày vấn đề trước ánh sáng để mọi người cùng thấy, dám phân tích một cách công khai những tà kiến của ngoại đạo, những quan điểm không đúng đắn lạc dẫn mọi người. Tinh thần vì chơn lý nói lên tinh thần vô uý của một người con Phật, tinh thần “uy vũ bất năng khuất” của một phật tử nhiệt tâm vì đạo, vì con người mà ngày xưa chính đức Phật và các Thánh đệ tử đã làm và nay các bậc cao đức, chư Tăng ni và một số phật tử hiện nay tiếp tục làm. Tinh thần như vậy thật đáng ngưỡng mộ và noi theo.

Quý vị phật tử cứ tiếp tục học hỏi và tu tập theo pháp môn mình đã chọn để đạt đến mục tiêu của mình, đó là ngay khi hiện tiền đạt được “nhất tâm bất loạn” hay ít nhất sau khi từ bỏ thân nầy được vãng sanh về thế giới của đức Phật A-di-đà, “hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ-tát vi bạn lữ”, để cuối cùng đạt đến mục tiêu cứu cánh, không còn sanh tử luân hồi nữa.

Tác giả: TK.Thích Giác Hoàng/Nguồn: Daophatkhatsi.vn

TIN, BÀI LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z