Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ ba, 16/06/2015, 15:34 PM

Tưởng niệm Ni trưởng Thích Đàm Đoan

Ni Trưởng Thích Đàm Đoan thế danh là Trần Thị Viên, trụ trì chùa Tam Bả xã Nam Hồng huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình, nguyên uỷ viên BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình, nguyên uỷ viên HĐND tỉnh Thái Bình.

Sau một thời gian lâm trọng bệnh, mặc dù đã được các cấp giáo hội, sơn môn pháp quyến và các y bác sỹ tận tình cứu chữa nhưngvì tuổi cao sức yếu, Ni Trưởng đã thuận lẽ vô thường thâu thần an nhiên thị tịch vào hồi 9h 20 phút ngày 18/06/2007 (03/05/Đinh Hợi). Trụ thế 89 năm, hạ lạp 60 năm.

Sự ra đi vĩnh hằng của Ni trưởng là một mất mát to lớn đối với tăng, ni tổ đình và phật tử địa phương.

Cõi trần thế không hoa chiếc bóng
Cuộc nhân sinh giấc mộng hoàng lương
Phù sinh là kiếp vô thường
Dễ ai thoát khỏi chiếc vòng tử sinh

Nhớ giác linh xưa từ chân như giới duyên khởi vô tâm. Ni trưởng xuất hiện giữa cõi đời này như một vầng trăng sáng, đất Quỳnh Phụ làm nơi thọ mạng để một đời đạo tục dung thông. Ni trưởng đã sẵn có duyên lành, phát chí xuất trần từ thuở nhỏ. Tổ đình Đa Cốc cầu đạo xuất gia, nêu cao chí cả nhẹ bước vân du trên đường giải thoát, bỏ ngoài ngàn dặm lòng tham ái, để lẽ huyền vi còn mãi trong tâm.

Quả là:

Mùi tửu sắc dành cho trần thế
Bả lợi danh đoạn tuyệt tâm hồn
Nhịp mõ sớm khuya tan đêm trường mộng
Tiếng chuông hôm thức tỉnh kẻ đam mê.
Cố Ni trưởng Thích Đàm Đoan
Thế rồi trên bước đường hành đạo, dù ở cương vị nào đạo hay đời. Ni trưởng đều nêu cao phẩm hạnh xuất trần, quyết chí một lòng cùng chư Tăng chấn hưng ngôi nhà Phật giáo tỉnh, góp phần viết nên trang sử vàng son cho Phật giáo Thái Bình, trải qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử.
Thật vậy:  

Công ai đổ xuống đất này
Cho hoa đạo pháp ngày càng thêm tươi.

Bằng hạnh nguyện từ bi cao cả, hiền hoà hỉ xả trang nghiêm, Ni trưởng là hiện thân của giới luật, là thạch trụ chốn tùng lâm, với đức tính khiêm cung vô ngã vị tha, mỗi lời nói là những âm ba giải thoát, xoa dịu lòng người, mỗi cử chỉ, mỗi bước đi là dấu chân của đạo pháp, xuôi dòng bản thể, thuận lý chân như.

Trong suất cuộc đời mình Ni trưởng luôn quan tâm đào tạo thế hệ Ni tài, duy trì mạng mạch Như Lai trong chốn thiến môn, người là vị đức độ khoan dung đã hướng dẫn chư ni, tín đồ đi con đường đạo pháp chân chính, khai thông chân lý nhiệm màu giữ vững niềm tin lèo lái con thuyền bát nhã đưa mình, đưa người về nơi giác ngộ, hầu báo đáp hồng ân chư Phật.

Đem thân phụng sự cõi trần
Trần duyên mai một pháp thân sáng ngời.

Với tinh thần đoàn kết, hoà hợp một lòng cộng trụ Ni trưởng đã thể hiện tinh thần thống nhất cao độ của người con Phật, động viên Tăng ni, Phật tử xây dựng thành công ngôi nhà Phật giáo tỉnh hội đã và đang phát triển vững mạnh trong lòng dân tộc.

Với chí nguyện vì dân vì nước, vì hoà bình hạnh phúc, Ni trưởng đã thể hiện tinh thần yêu nước trong sáng nồng nàn, góp phần xây dựng đất nước, làm tốt đạo đẹp đời, một truyền thống quý báu ngàn đời của Phật giáo Việt Nam xuyên suốt lịch sử truyền thừa hơn 2000 năm mà Ni trưởng cùng Tăng ni Phật giáo Thái Bình có phần đóng góp lớn lao và trân trọng.

Để rồi:

Hoa đạo pháp nở rộ trong vườn xã hội
Trái bồ đề xen kẽ trái bình đẳng tự do.

Thế những tưởng trên bước đường thừa hành Phật sự Ni trưởng còn trụ thế lâu hơn nữa để làm lợi lạc hữu tình, làm bóng đại thụ che mát cho hàng Phật tử, nào ngờ đâu lẽ vô thường âm dương cách biệt Ni trưởng đã thâu thần thị tịch.

Thật là:

Sinh như thể đắp chăn bông
Thác như cởi áo dạ nồng khác chi
Xưa nay các pháp hữu vi
Không sao tránh khỏi hiệp ly vô thường.

Trong ý nghĩa vô thường giữa dòng bất diệt, dù hiện thân của Ni trưởng không còn nữa nhưng công đức và đạo nghiệp của người đã cống hiến cho đạo pháp và chúng sinh sẽ còn sống mãi với tâm tư trong ký ức của Tăng Ni, Phật tử Thái Bình.

Nay công hạnh tu hành cũng như nhân duyên hoá độ của Ni trưởng đã viên mãn, chúng tôi thầm nghĩ giờ đây, sen vàng chín phẩm phương Tây đã nở, Ni trưởng đã cùng chư thượng thiện nhân câu hội nhất tràng, bàn câu khế ngộ thuyết vô sinh.

Kính bạch giác linh Ni trưởng! 
Tam Bảo vẫn còn đây
Trăng vẫn mảnh trăng này
Ngàn sau ngàn sau nữa
Lồng lộng giữa trời mây!

Chúng tôi thay mặt ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Thái Bình, xin thắp nén tâm hương tưởng niệm, kính nguyện giác linh Ni trưởng cao đăng Phật Quốc, bất xả từ bi, thùy quang đồng chiếu, hồi nhập ta bà hoá độ chúng sinh viên thành chính giác. Những người còn lại nguyện tích cực tuyên dương chính pháp, nỗ lực thành tựu lý tưởng giải thoát, trang nghiêm giáo hội, giữ vững tôn chỉ thuần tuý của đạo pháp thăng hoa trên bước đường hành đạo.

Nơi bảo tháp trang nghiêm tại khuôn viên Tam Bảo nhục thân Ni trưởng hãy an nghỉ. Nơi thế giới Niết bàn vô tung bất diệt, giác linh Ni trưởng hãy ngao du tự tại, để ngàn thu in bóng mảnh hình hài, lồng lộng tựa hư không sẽ sống mãi trong long pháp lữ, trong tư duy cùng pháp giới chân như.
Quỳ thấp đôi chân kính lạy, 

Giác linh Sư Bà Phật Quốc cao đăng
Chắp cao đôi tay khấn nguyện,
Giác linh Sư Bà Trực vãng Lạc Bang.

Ngưỡng nguyện Giác Linh Ni Trưởng thuỳ từ chứng giám.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh.

TT.Thích Thanh Định cảm tác
 Tiểu sử Ni trưởng Thích Đàm Doan

Ni Trưởng Thích Đàm Đoan thế danh là Trần Thị Viên, trụ trì chùa Tam Bảo xã Nam Hồng huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình, nguyên uỷ viên ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Thái Bình, uỷ viên Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình. Sau một thời gian lâm trọng bệnh, mặc dù đã được các cấp giáo hội, sơn môn pháp quyến và các y bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng vì tuổi cao sức yếu, Ni Trưởng đã thuận lẽ vô thường thâu thần an nhiên thị tịch vào hồi 9h20 phút ngày 18 tháng 6 năm 2007 nhằm ngày mồng 3 tháng 5 năm Đinh Hợi. Trụ thế 89 năm, hạ lạp 60 năm. Sự ra đi vĩnh hằng của Ni trưởng là một mất mát to lớn đối với Tăng ni tổ đình và Phật tử địa phương. Nhân húy nhật lần thứ 8 của cố Ni trưởng, hàng hậu học chúng ta cùng ôn lại thân thế và sự nghiệp của vị trưởng lão Ni đức hạnh viên dung của Phật giáo Thái Bình.

I. THÂN THẾ

Ni trưởng Thích Đàm Đoan đạo hiệu Từ Chính thế danh Trần Thị Viên, sinh năm 1918 tại thôn Riêm Trì xã Tây Phong huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình. Thân phụ là cụ ông Trần văn Liêu, thân mẫu là cụ bà Tô Thị Chi. Ni trưởng là con thứ hai trong một gia đình có ba anh chị em (1 trai, 2 gái).

II. THỜI KỲ TRƯỞNG THÀNH VÀ XUẤT GIA TU HỌC

Xuất thân trong một gia đình danh gia vọng tộc có truyền thống Nho giáo và Phật giáo, lại gặp buổi giao thời giữa hai nền văn hoá Đông Tây, trong lúc Phật giáo ba miền đang trấn hưng mạnh mẽ. Khi đó ở Thái Bình có các vị cao Tăng lãnh đạo phong trào như cố đại lão Hoà Thượng Thích Tâm Tịnh trụ trì tổ đình Bộ La, Tổ Giám Ngái, Ni trưởng Tổ đình ni Đa Cốc, nên Ni trưởng được thấm nhuần Phật Pháp từ rất sớm qua song thân và phong trào trấn hưng Phật giáo tỉnh nhà. Mặc dù chưa xuất gia nhưng Ni trưởng đã phát nguyện trường trai từ năm 12 tuổi và thường theo hầu chư tiền bối như Hoà Thượng Ngộ Chân Tử, người đã khai sơn chùa Hoàng Pháp thành phố Hồ Chí Minh và đem giáo pháp phổ biến khắp vùng Thái Bình – Nam Định – Hải Phòng – Hà Nội.

Năm 1945 khi nhân duyên đã chín muồi, đồng thời được sự chỉ giáo của Đức Tăng Cang đại lão Hoà Thượng Thích Tâm Tịnh, người đã đến bái yết Ni trưởng Tổ đình Đa Cốc làm thầy nghiệp sư. Với đức tính cần mẫn học tập, chấp lao phục dịch, “phụng Phật, sự sư”, Nhận thấy Ni trưởng là người hiền lành siêng năng chất phác, với tư chất thông minh, tính tình hoà nhã, thiết tha cầu đạo nên thầy nghiệp sư đã làm lễ thế phát và trao truyền giới Sa Di tại giới đàn chùa Đa Cốc Kiến Xương Thái Bình.

Đến năm 1946 trong khoá an cư kiết hạ tại Tổ đình Đa Cốc, Ni trưởng được đăng đàn thụ giới cụ túc. Đàn giới này do Sư Tổ Thích Tâm Tịnh làm Hoà Thượng chủ đàn và chư vị giới sư cao thiền thạc đức trong các sơn môn lớn ở Thái Bình chứng đàn. Từ đây người thực sự dự vào hàng Tăng Bảo là sứ giả của đức Như Lai với trọng trách “Thượng cầu Phật đạo hạ hoá chúng sinh”.

Sau khi thụ đại giới do tính tình khiêm cung hiếu học, tận tuỵ trong Phật sự, Ni trưởng được chư Tôn đức rất mực yêu quý, pháp lữ đồng tu kính nể và giao phó các Phật sự quan trọng. Cũng trong năm 1946 Ni trưởng được chư Tăng Ni trong sơn môn suy cử về trụ trì chùa Tam Bảo xã Nam Hồng huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình.

III. QUÁ TRÌNH HÀNH ĐẠO 

Khi nhận trọng trách trụ trì chùa Tam Bảo đang lúc miền Bắc gặp nạn đói, chính sự rối ren lại ở giữa vùng giáo dân, Song không quản nhọc nhằn Ni trưởng đã cùng các huynh đệ xây dựng chùa cảnh, hoàng pháp lợi sinh cứu đói cho dân và nuôi cán bộ trong chùa.

Từ năm 1945 đến năm 1954, Ni trưởng tham gia hội Phật giáo cứu quốc Nam, Ninh, Thanh, Thái và được bầu làm uỷ viên kiêm thủ quỹ của hội.

Năm 1958 hội Phật giáo thống nhất Việt Nam được thành lập  Ni trưởng được bầu làm uỷ viên Ban trị sự của tỉnh hội và giữ chức vụ thủ quỹ đến năm 1981.

Tháng 11 năm 1981 Ni trưởng được vinh dự cùng với Ni trưởng Đàm Hảo (Hà Nội), Đàm Nhương (Nam Định), Đàm Nhung (Thanh Hoá), đại diện cho Ni bộ Bắc Tông tham dự hội nghị thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ. Sau đó Ni trưởng trở về tỉnh nhà phụ tá chư Tăng thành lập tỉnh hội. Tại các kỳ đại hội của tỉnh hội Ni trưởng luôn được chư Tăng tín nhiệm bầu làm uỷ viên thường trực ban trị sự tỉnh, kiêm uỷ viên giáo dục Tăng ni.

Là bậc tôn túc trưởng lão ni đạo cao lạp trọng, giới luật tinh cần khiêm cung giản dị nên khoá hạ an cư năm nào Ni trưởng cũng đươc thỉnh làm ngôi thủ chúng, làm tùng lâm thạch trụ cho ni chúng nương theo tu học.

Từ năm 1958 đến năm 1981, Ni trưởng thường được thỉnh mời làm Thầy Tôn chứng sư trong các giới đàn Ni của tỉnh hội.

Từ năm 1981 đến khi viên tịch mỗi khi tỉnh hội khai đại giới đàn Ni trưởng lại được ban tổ chức cung thỉnh làm đàn đầu Hoà Thượng trao truyền giới pháp cho Ni chúng.

Ngoài việc phụng hành Phật sự ra Ni trưởng còn tham gia các công tác xã hội như uỷ viên UBMTTQVN xã Nam Hồng, uỷ viên UBMTTQVN huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Do có nhiều công lao đóng góp cho giáo hội và xã hội nên Ni trưởng đã nhiều lần vinh dự đón nhận:

- Bằng tuyên dương công đức của các cấp giáo hội.
- Huy chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, cùng nhiều bằng khen khác.

Mặc dù Phật sự đa đoan, nhưng Ni trưởng vẫn không quên nghiên cứu kinh điển, niệm Phật tham thiền, hướng về chân lý giải thoát giác ngộ. Có lẽ do hạnh nguyện mang thân nữ để độ chúng sinh mà đi đến đâu người cũng được, già trẻ, lớn bé, giáo dân cũng như lương dân quý trọng. Lại nhờ am hiểu sâu xa giáo lý Phật Đà, tuỳ cơ giáo hoá, biện tài vô ngại, và vượt trên tất cả là tâm hồn bao dung quảng đại, vô ngã vị tha, bình đẳng với người xa cũng như gần, thân cũng như sơ. Với bản thân Ni trưởng luôn sống giản dị, khắc kỷ làm gương sách tiến cho đại chúng. Với chư Tăng Ni trưởng luôn thực hành theo đúng Bát kính pháp, với chư Ni, Ni trưởng là bạn thân của tất cả mọi người, với đệ tử người dạy bảo cặn kẽ nghiêm khắc, giữ gìn uy nghi giới luật. Với Phật tử, hàng năm Ni trưởng thường mở giới đàn truyền thụ Tam quy, ngũ giới, tuyên giảng đạo lý cho Phật tử gần xa và phục vụ nhu cầu tín ngưỡng nhân dân.

IV. VIÊN TỊCH

Những tưởng trên bước đường phục vụ đạo pháp và chúng sinh Ni trưởng còn đóng góp nhiều hơn nữa, thế nhưng trong một thời gian lâm trọng bệnh. Mặc dù đã được sự chăm sóc của các cấp giáo hội, của sơn môn pháp phái, thân quyến Phật tử và các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng Ni trưởng đã thuận lý vô thường thâu thần an nhiên thị tịch vào lúc 9 giờ 20 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (Tức ngày mồng 3 tháng 5 năm Đinh Hợi), trụ thế 89 năm, hạ lạp 60 năm. Thế là Ni trưởng đã từ bỏ huyễn thân trở về với thế giới Niết Bàn vô tung bất diệt, nhưng công đức và đạo hạnh của Ni trưởng vẫn còn lưu lại thế thế gian trong tâm tư ký ức của Tăng Ni, Phật tử Thái Bình.

Nam Mô Ma Ha Tỳ Khiêu Ni Pháp Huý Thích Đàm Đoan, hiệu Từ Chính Giác Linh Thuyền Toạ Hạ.


Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Ngắm kiến trúc Chùa Bổ Đà - Trung Tâm phật giáo vùng Kinh Bắc

Ngắm kiến trúc Chùa Bổ Đà - Trung Tâm phật giáo vùng Kinh Bắc

HomeAZ 29/05/2020, 11:17

Chùa Bổ Đà không chỉ là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của Việt Nam mà còn có kiến trúc độc đáo, khác biệt so với các ngôi chùa truyền thống ở miền Bắc.

Chuyện cảnh giác - bị lừa khi làm từ thiện qua mạng

Tư liệu 21:28 31/05/2020

Những ngày gần đây, nhiều tấm lòng vàng thường xuyên đóng góp tiền, quà giúp đỡ các cơ sở thờ tự đang nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi rất bức xúc bởi họ đã bị nhiều cú lừa rất bài bản từ bọn bất lương đánh vào sự mất cảnh giác và lòng thương hại của những người tốt bụng này.

Nàng Ma Đăng Già trong nhạc, vũ, kịch

Tư liệu 14:03 31/05/2020

Nhìn lại, vô cùng may mắn cho chúng ta, vì nếu ngài Anan bước chệch ra đời, và nếu người trùng tuyên kinh không phải ngài Anan, kinh Phật sẽ không được ghi lại nhiều như bây giờ.

Những nguyên nhân giàu và nghèo trong cuộc sống

Tư liệu 13:31 31/05/2020

Bố thí và cúng dường là nhân lành để kết hoa trái ngọt phước báo giàu sang phú quý trong hiện tại và mai sau. Chính vì vậy, ngày hôm nay nhiều người khá giả, giàu có là nhờ phước báo bố thí và cúng dường.

Các cảnh giới tái sinh giúp người trợ niệm vãng sinh tìm hiểu

Tư liệu 12:59 31/05/2020

Lâm chung được vãng sinh về cực lạc có những biểu hiện sau: Tâm không loạn động; biết trước giờ chết; tự mình niệm Phật; mùi thơm lạ tỏa khắp nhà; có hào quang; tự nói kệ để khuyên dạy đệ tử...